۴ آذر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 10022106
T T
۰ نفر
مسوول لیک شنا: برقراری رقابتهای لیک انگیزه شناگران را افزایش داد # مشهد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/09/82 داخلی.ورزشی.شنا. مسوول برگزاری اولین دوره رقابتهای لیک شنا گفت: راه اندازی لیک در این رشته انگیزه شناگران را افزایش داده است. "مجید مشتاق" روز سه شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت: ایجاد انگیزه در ورزشکاران می تواند وضعیت ما را در شنا آسـیا بهبود بخشد.
وی اضــافه کرد: تا پیش ازبرگزاری لیک شنا، صرفارقابتهای این رشته بــه قهرمانی کشور که درسه تا چهار روزانجام می گرفت، خلاصه می شد امااکنون تعداد رقابتها افزایش یافته و حدود شش ماه در سال رقابت برگزار می شود. مشتاق یادآور شد: همچنین با شروع لیک، باشگاههـای زیادی تمایل به سرمایه گذاری در این رشته ورزشی پیدا کرده اند. او گفت: در حالی که در گذشته اکثر تـیمهای شنای کشور به دلیل بی رغبتی سرمایه گذاری در این بخش، با مشکل مالی مواجه بودند. مسوول برگزاری رقابتهای لیک شنا کشور گفت: رغبت باشگاهها برای سرمایه- گــذاری در این رشته را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این رشته ورزشی در آسیا می تواند حرفهای زیادی در آینده داشته باشد. وی حضور پزشک مستقل از فدراسیون شنا در لیک را نقطه مثبت دیگری دانست و تصریح کرد: در گذشته صرفا پزشکان باشگاهها و تیم ها برای تست بازیکنان نظر می دادند و در این مورد منافع باشگاهها بیشتر مد نظر قرارمی گرفت و اکثر بازیکنان در شرایط سخت نیز مجبور به ادامه رقابتها بودند. مشتاق گفت: در حال حاضر پزشکانی از فدراسیون بر این امر نظارت دارند و درصورتی که پزشکان تشخیص دهند بازیکنی به دلیل مصدومیت توان ادامه رقابتها را ندارد، باشگاهها حق ندارند از این فرد استفاده کنند. او در مورد شروع دومین مرحله رقابتهای لیک گفت: این رقابتها 27 آذرماه سال جاری در شهر زنجان با شرکت پنج تیم برگزار می شود. مشتاق افزود: البته براساس قانون لیک، تیمهای دیگری که تمایل به شرکت در رقابتهای لیک را دارند نیز می توانند در مرحله دوم شرکت کنند. وی تصریح کرد: در حال حاضر رقابتهای نزدیکی بین تیمها وجود دارد و در مرحله سوم و چهارم که به ترتیب در شیراز و تهران برگزار می شود این رقابتها از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد شد. در مرحله اول برگزاری مسابقات لیک شنای کشور که در مهرماه گذشته در شهر مشهد پیگیری شد تیمهای شیراز، زنجان، دانشگاه آزاد، تهران و کارتن مشهد شرکت داشتند که پس از پایان این دوره تیمهای شیراز و کارتن مشهد، پیام تهران، دانشگاه آزاد و زنجان به ترتیب در مکانهای اول تا پنجم را از آن خود کردند. ح - ف 100/000/01 ورزشی/1590/100
۰ نفر