اینجا در نظرسنجی برخط ایرنا درباره پیش‌فروش خودرو شرکت کنید

اخبار برگزیده

پوشش ویژه اخبار کرونا

اقتصاد

ورزش

فوتبال

استان‌ها

پرسش از خبر

تحلیل و تفسیر

رصد رسانه ها

فرهنگ و هنر

زندگی

  • برای کاهش میزان استرس در محیط کار، ۸ گام بردارید!

    برای کاهش میزان استرس در محیط کار، ۸ گام بردارید!

    سلامتکنار آمدن با مشکلات شغلی گاهی اوقات بیش از حد سخت به ‌نظر می‌ رسد. استرسی که ما همراه خود به محل کار می‌بریم و حتی استرسی که در محل کار منتظر ماست، طغیان می‌ کند، سطح بهره ‌وری را کاهش داده و از لحاظ فیزیکی و روانی صدماتی به همراه دارد.

پرونده‌های خبری

روزنامه ایران- تست