مصوبه مهم سازمان بورس درباره تخفیف نرخ کارمزد معاملات سهام

تهران- ایرنا- نایب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبه اخیر این سازمان با موضوع تخفیف نرخ کارمزد معاملات سهام را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در این مصوبه که «علیرضا ناصرپور» آن را ابلاغ کرد، آمده است:

بند ۵ هشتصد و نود و نهمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ به شرح زیر می‌باشد:

۵- نامه شماره ۱۲۱/۲۴۴۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ مدیریت نظارت بر بورس ها در خصوص تخفیفات در معاملات بازارگردان مطرح و به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

۵-۱- سقف نرخ کارمزد خرید و فروش قابل پرداخت توسط بازارگردان با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله در بورس های کالایی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۵-۱-۱- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی باشد (ایفای نقش بازارسازی) سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید، بدون کارمزد و در حالت فروش، نصف حالت عادی کارمزد أوراق بهادار مربوطه می‌باشد.

۵-۱-۲- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی نباشد، سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید و فروش، نصف حالت عادی کارمزد أوراق بهادار مربوطه می‌باشد.

۵-۱-۳- بندهای ذیل از مصوبات هیأت مدیره سازمان در خصوص سقف نرخ کارمزد معاملات بازارگردان یا بازار ساز در بورس‌های کالایی ملغی گردید:

۵-۱-۳-۱- بند ۶ سیصد و سی و نهمین صورتجلسۀ هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ در خصوص سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت (با سررسید بیش از یکسال) در بورس کالای ایران از بازار ساز و بازارگردان.

۵-۱-۳-۲- بند ۴ سیصد و شصت و هفتمین صورت جلسة هیأت مدیره سازمان مورخ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ در خصوص سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت (با سررسید یکسال و بیشتر) در بورس انرژی ایران از بازار ساز و بازارگردان و سایر فعالین بازار.

۵-۱-۳-۳- بند ۲-۴ چهارصد و پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در خصوص سقف کارمزد بازارگردان در معاملات گواهی سپرده و أوراق سلف موازی استاندارد.

۵-۱-۳-۴- بند ۲-۹ چهارصد و پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در خصوص کارمزد بازارگردان در معاملات صندوق های سرمایه گذاری کالایی.

۵-۱-۳-۵- بندهای ۲-۱-۲ و ۱-۲-۲ چهارصد و هفتاد و یکمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ در خصوص کارمزد معاملات بازارگردان در معاملات صندوق سرمایه گذاری پروژه و اوراق گواهی ظرفیت.

۵-۱-۳-۶- بند ۲ چهارصد و هشتادمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ در خصوص کارمزد بازارگردانی معاملات مشتقه و گواهی سپرده.

۵-۲- مقرر گردید سقف نرخ کارمزد حق نظارت سازمان بورس و أوراق بهادار در معاملات موضوع بند ۱ این مقرره، به شرح ذیل جهت تصویب به شورای عالی بورس پیشنهاد شود:

۵-۲-۱- سقف نرخ کارمزد حق نظارت سازمان از معاملات بازارگردان (با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله) در بورس های کالایی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۵-۲-۱-۱- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی باشد (ایفای نقش بازارسازی) سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید، بدون کارمزد و در حالت فروش، نصف حالت عادی کارمزد أوراق بهادار مربوطه می‌باشد.

۵-۲-۱-۲- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی نباشد، سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید و فروش، نصف حالت عادی کارمزد أوراق بهادار مربوطه می‌باشد.

۵-۲-۱-۳- بند (۲-۴) صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ در مورد معاملات بازارگردان در بورس‌های کالایی ملغی می گردد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha