سامانه کمک ناوبری فرودگاه بندرلنگه آماده بهره‌برداری است

بندرعباس - ایرنا - مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان گفت: پروژه نصب و راه‌اندازی سامانه کمک ناوبری (DVOR) فرودگاه بندرلنگه به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری است.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جمشید دلفاردی مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان گفت: پروژه نصب و راه‌اندازی سامانه کمک ناوبری (DVOR) فرودگاه بندرلنگه تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است.

دلفاردی اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه کمک ناوبری (DVOR) فرودگاه بندرلنگه، ضریب ایمنی نشست و برخاست هواپیما در این فرودگاه افزایش پیدا می کند و به همین جهت مردم با ایستایی و تأخیر پرواز حداقلی مواجه خواهند بود.

وی در خصوص ارزش ریالی این پروژه تصریح کرد: پروژه سامانه کمک ناوبری (DVOR) فرودگاه بندرلنگه با اعتباری بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به اتمام رسید.

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان با اشاره به دیگر پروژه های فرودگاه بندرلنگه گفت: پروژه ساختمان هواشناسی و بهسازی منازل سازمانی و ساختمان اداری به اتمام رسیده است.

دلفاردی در خصوص وضعیت پروازی این فرودگاه بندری گفت: بندرلنگه به‌صورت برنامه‌ای، سه بار در هفته به مقاصد تهران و شیراز پرواز دارد.

وی با اشاره به طرح های فرودگاه بندرعباس گفت: سامانه کمک ناوبری (ILS) این فرودگاه در روزهای آینده با حضور مسئولان افتتاح می شود و پروژه احداث محوطه پارکینگ خودرویی نیز در مرحله مناقصه قرار دارد.