۱ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8389528
T T
۰ نفر

کودکان سر راهی در رومانی افزایش یافته است

۱ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8389528
کودکان سر راهی در رومانی افزایش یافته است # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/11/83 نمایندگی.اجتماعی.رومانی کودکان سر راهی در رومانی افزایش یافته است و مــادران جوان رومانیایی به دلیل فقـر شدید، نوزدان تازه تولد یافته خود را در بیمارستان ها و سایر مراکز رها می کنند. نتایج تحقیقی که توسط صندوق حمایت از کودکان سازمان ملــل (یونیسف ) و وزارت بهداشت رومانی صورت گرفته، حاکی است، تنها در سال 2004 میلادی چهـار هزار نوزاد پس از تولد در بیمارستان های رومانی رها شده اند. "پیر پوپارد" نماینده یونیسف در رومانی روز پنجشنبه دریک نشست مطبوعاتی در بخارست اعلام کرد: "اکثر مادرانی که نوزادان خود را در ایـن کشــور رها می کنند، فقیر هستند و از آموزش چندانی برخوردار نیستند. این مقام یونیسف افزود: شمار کودکان رها شده هم اکنون بــه 8/1 درصد از کل نوزدان تازه متولد شده در این کشور می رسد. یونیسف از دولت رومانی خواسته اسـت، قانون جدید حمایت از کودکان را که در اول ژانویه سال 2005 میلادی به تصویب رسیده است، هرچه زودتر اجرا کند. در این قانون جدید بر حمایت از کودکان تاکید و حفاظت آنان بر عهده بخش های مختلف این کشور از جمله وزارتخانه های بهداشت، آموزش و امــور اجتماعی گذاشته شده است. پــوپارد با اشاره به اینکه اکثر مادران جوانی که کودکان خود را بر سر راه می گذارند، متاهل نیستند، گفت: آنان از سوی خانواده خــود مـورد حمایت قرار نمی گیرند و به همین دلیل حمایت مراکز مختلف رومانی از آنان ضـروری و مهم است. وی گفت: یک سوم بیمارستان هایی که نوزادان تازه تولد یافته در آنها رها شده اند، مدارک هویت این کودکان را ثبت نکرده و در اختیار ندارند. یونیسف اعلام کرد: این کودکان به اصطلاح "نامریـی" که فاقد هرگونه مدارک شناسایی هستند با خطرات زیادی همچون تجارت کودکان روبرو خواهند شد. اروپام/2270/371
۰ نفر