۱ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8389396
T T
۰ نفر
تعداد کاربران شبکه اینترنت در چین به 94 میلیون کاربر رسید # پکن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/11/83 خارجی.اجتماعی.چین.اینترنت. مرکز اطلاعات شبکه اینترنت چین ، تعداد کاربران این شبکه جهانی در چین را 94 میلیون کاربر اعلام کرد. به گزارش روزپنجشنبه رادیو بین المللی چین، شمار کاربران اینترنت در چین تاپایان سال گذشته میلادی به94 میلیون کاربر رسید که نسبت به سال 2003 میلادی 18 درصد رشد داشت. شمار کاربران اینترنت در چین تانیمه نخست 2004 میلادی87 میلیون نفر بود.
چین مقام دوم جهان را پس ازآمریکا در زمینه تعداد مشترکان اینترنت بدست آورده است. شبکه اینترنت ضمن ایفای نقش در زمینه های اقتصادی، فرهنگی وعلوم و فنون زندگی مردم ، بیش از پیش در زندگی چینی ها تاثیر گذاشته و روش زندگی آنان را تغییر داده و توسعه بخشیده است. مرکز اطلاعات شبکه اینترنت چین ، ارتقای سطح آموزش و توسعه اقتصادی را از عوامل عمده تعمیم شبکه اینترنت در چین دانسته است. کارشناسان، توسعه سریع اینترنت در چین را در علل مختلفی جستجو می کنند و می گویند که اینترنت با توسعه اقتصادی و اجتماعی وارتقای زندگی مردم ارتباط فشرده ای دارد ، علاوه بر این، چینی ها در پذیرش اشیای جدید مهارت دارند و اینترنت در این زمینه ها به آنان کمک می کند. نزدیک به 60 درصد کاربرات اینترنت در چین مرد و بقیه زن هستند و بیش از 50 درصد آن ها زیر 25 سال دارند. بیشتر مشترکان اینترنت در چین جوانان هستند و میانگین سنی افراد بین 18 تا 24 سال که کاربران شبکه جهانی می باشند،8/32 درصدازمجموع شمار مشترکان است. همچنین 1/29 درصد از این کاربران بین 20 تا 35 ، 8/15 درصد بین 31 تا 35 سال و 6/16 درصد نیز بیشتر از 35 سال دارند . بیشترین استفاده از اینترنت در چین، ارسال و دریافت پیام، جستجوی اطلاعات و خواندن اخبار است. آساق/275/276/
۰ نفر