۱۰ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8377649
T T
۰ نفر
یک نوع پنیرفرانسوی، رتبه اول بدبوترین پنیر جهان راکسب کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/09/83 اینترنت.پنیر.بدبو. دریک پژوهش های علمی که درانگلستان انجام شده ، یک نوع پنیر فرانسوی بانام "bologn vieux Le" به عنوان بدبوترین پنیر جهان انتخاب شده است . به گزارش یک سایت اینترنتی ، این پنیر در شهر بولونی سورمر فرانسه تولید می شود. پنیر مذکور، از شیر پرچرب گاو تهیه می شود که درون خمیری نیمه سفت قرار می گیرد. پس ازآنکه پوست این پنیر بامخمرآبجو شستشو داده شد، باید به مدت هفت الی نه هفته انتظار کشید تا پرورده شود. بنابراین گزارش ،پنیرهای فرانسوی همچنین رتبه های دوم تا ششم بدبوترین پنیرجهان را نیز به خوداختصاص داده اند. صویر/ 1158/1843
۰ نفر