۲ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8368641
T T
۰ نفر
روند رشد بهای نفت خام ابوظبی و دبی دربازار جهانی ادامه دارد # ابوظبی ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/08/83 خارجی.اقتصادی.امارات.نفت. بهای نفت خام ابوظبی ،دبی وعمان طی هفته گذشته روند رشد خود را طی کرد و در پایان هفته حدود دو تا سه دلار برای هر بشکه نسبت به هفته ماقبل افزایش نشان می دهد. گزارش خبرنگارماازبازاربورس ابوظبی حاکی است : بهای نفت خام ابوظبی برای تحویل دردسامبرآینده امروز به 44 دلار و 54 سنت رسید که درمقایسه با معاملات شنبه هفته ماقبل بشکه ای دودلار و 32 سنت افزایش نشان می دهد. براساس این گزارش، بهای هربشکه نفت خام دبی برای تحویل درماه آینده نیزدربازارهای جهانی باافزایش دو دلار و 32 سنت نسبت به اواخرهفته گذشته بانرخ 38 دلار و96 سنت به فروش رسید. بنابراین گزارش ،بهای نفت خام عمان تحویلی دسامبرآینده دربازارهای بین المللی به 39 دلار و61 سنت رسید که نسبت به شنبه هفته گذشته بیش از دو دلار و ده سنت افزایش نشان می دهد. بهای نفت خام سبک وسنگین عربی برای تحویل دردسامبرآینده دربازارهای جهانی به ترتیب به 49/39 دلار و 94/33 دلار رسید که نسبت به دوره مذکور حدود دو دلار افزایش دارد. به عقیده کارشناسان اقتصادی بازار بورس ابوظبی ، گزارش هفتگی سازمان اطلاعات انرژی آمریکادرموردذخایرنفت این کشورحاکی است ، ذخیره فرآورده های نفتی ازجمله نفت حرارتی ،درمقایسه باسال گذشته حدود 10 درصد کاهش نشان می دهد و موجب ادامه روند صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است . خاورم 2140/ 300
۰ نفر