۱۷ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8358233
T T
۰ نفر

گروگان های کنیایی به کشورشان بازگشتند

۱۷ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8358233
گروگان های کنیایی به کشورشان بازگشتند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/06/83 خارجی.سیاسی.کنیا. سه تبعه کنیایی که به مدت چند هفته در عراق به گروگان گرفته شده بودند روز سه شنبه به نایروبی بازگشتند و مورد استقبال وزیر خارجه کنیا و چند تن از بستگان خود قرار گرفتند. این سه تبعه کنیایی به نام های"ابراهیم خامس"، "فیاض خامس" و "جلال عواد" روز بیست و یکم ژوئیه به همراه سه تبعه هندی و یک مصری به دست گروهی موسم به "پرچم های سیاه ارتش مخفی اسلامی" به گروگان گرفته شدند. ربایندگان تهدید کرده بودند که در صورت خارج نشدن کارفرمای کویتی گروگان ها، آنها را خواهند کشت. این گروگان ها روز اول سپتامبر پس از پرداخت بیش از نیم میلیون دلار غرامت از سوی این شرکت باربری کویتی به ربایندگان آزاد شدند. خاورم/2314/1431
۰ نفر