۲۹ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8354299
T T
۰ نفر
عنوانهای مهم مطبوعات روزپنجشنبه امارات عربی متحده # دبی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/05/83 *** الاتحاد - صدر با پیشنهاد مطرح شده موافقت کرد و به عراق جدید می پیوندد - وزیردفاع آمریکا فراخوانی نیروهای این کشورازاروپا و آسیا رابه معنای عقب نشینی ندانست - نروژ از آمریکا خواست اسراییل را بخاطر گسترش شهرک سازی مجازات کند *** البیان ـ صدر عقب نشینی آمریکاییهااز نجف را به عنوان شرط ترک کردن این شهرمعین ساخت - پنج فلسطینی در قتل عام با سلاح پیچیده به شهادت رسیدند واعتصاب اسیران به چهارمین روز خود رسید - هیاتی از ایران برای آزادی خبرنگار و دیپلمات این کشور وارد عراق شد *** الخلیج - عرفات به اشتباه خود اعتراف کرد و خواستار اصلاحات کامل شد ـ یک گروه اسلامی دولت اردن را تهدید کرد و خواستار توقف تسهیلات این کشور به نیروهای آمریکایی درعراق شد ـ روسیه بودجه نظامی خود را افزایش می دهد وسلاح هسته ای را به وزارت دفاع واگذار کرد خاورم /300
۰ نفر