۵ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8349255
T T
۰ نفر

یهودستیزی در فرانسه از واقعیت تا خیال (6)

۵ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8349255
یهودستیزی در فرانسه از واقعیت تا خیال (6) # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/05/83 خارجی.اجتماعی.فرانسه.یهودستیزی. به اعتقاد آدلر، زمانی که "میلتون" آزادی عقیده را در قرن هفدهم با استدلال بنیان نهاد، بیش از انکه منشا این آزادی عقیده در عظمت انسان باشد در حقارت او نهفته بود. چرا که گناه اولیه انسان بهره اندکی از حقیقت به وی می داد و رسیدن به حقیقت وقتی میسر می شد که آزادی عقیده هر کس شکوفا شود، آزادی عقیده ای که مستلزم رقابت آزاد نظرگاهها و عقاید افراد بود. به نظر وی مسلما یهود ستیزی عقیده شومی است که از سر کینه، نادانی نسبت به سرنوشت تاریخی یک قوم و گاه فقدان عاطفه و رافت است ولی با این وجود یک عقیده است و مبارزه با آن بیهوده است، آدلر به نمونه هایی از نویسندگان مشهور فرانسه اشاره می کند که یهود ستیری در آن موج می زند، به گفته وی از اثار ولتر گرفته تا بودلر، رومن رولان و ژیرودو همه نوشته هایی یهود ستیزانه دارند. به نظر آدلر این "ادبیات یهود ستیزانه" در نسل های بعدی نویسندگان فرانسه نیز ادامه یافته است. به اعتقاد وی وقتی یک جامعه توسعه می یابد یهود ستیزی در ان سیر نزولی پیدا می کند. ولی با این همه آدلر نتیجه می گیرد که نمی توان افراد یک جامعه را به زور قانون علاقمند به یهودیان کرد بلکه باید به اعتقاد یهود ستیزانه آنان حرمت گذاشت ! آدلر معتقد است که با این بهانه نمی توان برای عقاید و آزادی اندیشه انسانها پلیس گمارد و آنان را مجبور کرد که چنین یا چنان بیندیشند. همچنانکه در میان یهودیان هستند کسانی که احساس صهیونیسم ستیزی خود راپنهان نمی کنند و نمی توان قاعده یهود ستیزی را به آنان گسترش داد در میان مسلمانان نیز هستند کسانی که بر عقاید و سنت خویش انتقاد دارند و نمی توان به اعتقاد آدلر اسلام ستیزی را به انان گسترش داد. یادادشت آدلر را می توان جانبدارانه نامید گرچه وی بخش هایی مهم از حقیقت یهود ستیزی را در فرانسه اشکار می کند. به گمان او گرچه در سالهای اخیر حزب راست افراطی "لوپن" توانسته رشد کند و در انتخابات های اخیر آرایی را نیز بدست آورد ولی نمی توان موج نوی یهود ستیزی در فرانسه را به آنها نسبت داد. آدلر خود اذعان دارد که این موج بیشتر از ناحیه مسلمانانی بر می خیزد که اول آنکه اعراب مهاجرند و دیگر اینکه تحت تاثیر امامانی هستند که تبار خارجی دارند و به تعبیری امامان "وارداتی" به فرانسه هستند. با این همه وی این حقیقت را نادیده می گیرد که بخشی از این اعمال یهود ستیزانه توسط برخی یهودیان و با هدف مظلوم نمایی و بهره برداری های سیاسی انجام می شود. او خود معتقد است که بخش مهمی از یهود ستیزی در فرانسه ناشی از احساس ظلمی است که اعراب مسلمان نسبت به جفای یهودیان در مورد هم کیشان خود دارند. دانستن این مطلب که چه میزان از یهودیان فرانسه مدافع دولت اسراییل هستند بسیار مهم است. به اعتراف آدلر آمار نشان می دهد که 90 درصد از یهودیان فرانسه مدافع رژیم صهیونیستی اند و حتی به همین نسبت طرفداری از آمریکا حامی شماره یک این رژیم در میان آنان دیده می شود. در نگاه اول این مسئله چندان عجیب نیست چرا که تا همین میزان طرفداری از کشورهای مسلمان در میان شهروندان مسلمان فرانسوی (مقیم فرانسه ) دیده می شود، بنا بر این می تواند این احساس در یهودیان که خود را اقلیت نیز حساب می کنند بیشتر دیده شود. گزارش جامعه حقوق بشر فرانسه نشان می دهد که حملات یهود ستیزانه رو به فزونی است، بنا بر این گزارش 72 درصد از حملات و تهاجمات مدنی، یهودیان را نشانه می گیرد و این در حالی است که یهودیان حدود یک درصد جامعه فرانسه راتشکیل می دهند. گزارش سال 2004 وزارت کشور نیز حاکی از آن است که حمله به یهودیان در این سال فزونی گرفته است. این حملات از سوی هر که باشد چندان مخالفت عموم فرانسویان را بر نیانگیخته است. "سیدنی شوراکی" یک محقق فرانسوی در مقاله ای با اشاره به این مطلب می نویسد که شیراک حملات یهود ستیزانه را محکوم کرده و آن را مخالف با ارزشهای فرانسه شمرده است ولی فرانسویان چطور ؟ ادامه دارد 124/2093/270
۰ نفر