۳ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8342516
T T
۰ نفر

چالش در حزب راست افراطی فرانسه (2) پایان

۳ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8342516
چالش در حزب راست افراطی فرانسه (2) پایان # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/04/83 خارجی.سیاسی.فرانسه.جبهه ملی.لوپن. گرایش های درون حزبی در این جریان سیاسی به نحوی پیش می رود که غالب افراد در دو طیف دسته بندی می شوند، بسیاری از آنها که می دانند که نمی توان با خود لوپن روبه رو شد دختر وی را نشانه گرفته و مخالفت ها و موافقت ها حول وی شکل می گیرد. طیف مخالف مارین لوپن بیشتر به گلنیش مایل هستند که لوپن پدر نیز از وی گاه با عنوان شایسته رهبری نام برده است. غیر از گلنیش می توان به "برنار آنتونی"، "ژاک بومپار" و خانم "ماری فرانس استیر بوا" نیز اشاره کرد. "بومپار" شخصیتی است که شهرداری شهر "اورانژ" را بر عهده داشته و در برابر لوپن پدر ایستاده است. وی در ماه مه گذشته برای مخالفت با لوپن نشستی در شهر خود برگزار کرد و از طرفداران حزب خواست تا در این نشست شرکت کنند. مخالفت لوپن با شرکت اعضا در این نشست نشان می داد که تا چه میزان رهبری این حزب به مخالفت بومپار با خود آگاه است. "آنتونی" نیز که رهبری شاخه مذهبی و کاتولیک حزب را داراست اخیرا در مقابل لوپن ایستاده است. لوپن مطالعه نشریه ارگان مذهبی آقای آنتونی را نیز برای اعضای حزب تحریم کرده است. خانم ماری فرانس استیربوا که بیوه "استیربوا" نفر دوم، طراح ساختار حزب و متوفی در یک تصادف در سال 1998 می باشد از بیان مخالفت با رهبری حزب ابایی ندارد. وی که عضو پارلمان اروپا بوده و در شورای استانی منطقه خود نیز عضویت دارد در تحرکات حزبی خود آشکارا با باند لوپن مخالفت می کند. این اختلافات که با انشعاب مگره در 1998 میلادی اوج گرفته است بیشتر از دخالت "مارین" دختر لوپن و اطرافیان وی در امور حزبی ناشی می شود. داستان را در حقیقت خود لوپن آغاز کرد وقتی که در کنگره سالیانه گذشته در "نیس" دختر خود را با رای اعضا به دفتر مرکزی حزب رسانید و او را به طور تلویحی به عنوان نفر دوم حزب مطرح کرد. لوپن در انجا گفته بود که هر فردی با وی موافق نیست می تواند برود ! هر چه آرای مارین لوپن در انتخابات مختلف بالاتر می رود، بر میزان مشروعیت وی افزوده می گردد و وی جای خود را در مرکزیت حزب تثبیت می کند. در ژوییه سال 2003 "برنار آنتونی" رهبر شاخه مذهبی حزب از عضویت در دفتر سیاسی این حزب به بهانه "ناکارایی حزب" و "سخنگویی مارین لوپن بنام حزب" استعفا داد. کمی بعد، "رنه ماری بوون" شخصیت نزدیک به لوپن با انتقاد از اداره داخلی حزب از این حزب کناره گرفت. لوپن در واکنش به این انتقادها فقط به اعتماد اکثریت حزب به خود اشاره می کرد و می گفت که هر شخصی مایل است به جانب خود سوق دهد ولی من به مصلحت همه می اندیشم. طرفداران مارین لوپن نیز با تاکید بر شرکت همه اعضا در رای گیری کمیته مرکزی اصرار دارند که بتوان باانتخاب مارین دراین حزب یک نوع اصلاحات انجام داد. گرچه خود دختر لوپن منکر تلاش برای ریاست حزب در کنگره سال 2006 است. لوپن پدر خود از داعیه رهبری دخترش در این حزب به عنوان ایجاد اصلاحات و نوسازی و بازسازی حزبی نام می برد. به اعتقاد "استیربوا" این حزب خود روند تحول و کمال را پیش بینی کرده است و با اعتقاد به سلسله ای از ارزشها مایل نیست که مقبول عموم باشد. خانم استیربوا مایل نیست که در رقابت با "مارین" رویاروی رهبر حزب قرار گیرد و بنا بر این بیشتر مایل است با دفاع از "گلنیش" گناه را به گردن اطرافیان دختر لوپن بیندازد. به اعتقاد وی این وضع که فقط یک دسته در حزب می توانند به رسانه ها همه چیز را از زبان حزب بگویند و تعدادی نیز باید ساکت بمانند دیری نخواهد پایید. این وضع به گفته او حتی مورد پذیرش دفتر سیاسی این حزب نیز نیست. لوپن 76 ساله همچنان مرد قدرتمند حزب است و با وجود این انتقادها رهبری این حزب را بر عهده دارد. تاکنون سابقه نداشته است که این چنین بتوان در برابر وی ایستاد. در برابر این همه انتقاد وی نیز مخالفان را محکوم به اخراج از حزب می کند و می گوید مخالفین با ساختار و برنامه های حزبی همچون سایر احزاب سیاسی محکوم به اخراج هستند! تمام اروپام/124/2093/270
۰ نفر