بررسی برخورد با واحدهای آموزشی و پرورشی بدون مجوز آغاز شد

تهران - ایرنا - بررسی برخورد آموزش و پرورش با واحدهای آموزشی و پرورشی بدون مجوز با عنوان «مدرسه» در کمیسیون فرهنگی هیات دولت آغاز شد.

به گزارش عصر چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کرده با مراکز یا مجموعه هایی که بدون اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش از عنوان «مدرسه» استفاده می‌کنند، طبق قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی رفتار شود.

بر همین اساس و با توجه به تاسیس و فعالیت مراکز و مجموعه‌هایی بدون اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش با عنوان «مدرسه» مانند «مدرسه یا مدارس طبیعت» و «مدرسه یا مدارس مسجد محور» در کشور و هم‌چنین، نظر به اینکه تأسیس، اداره و فعالیت اینگونه مراکز با اهداف و وظایف این وزارت و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و مفاد سند تحول بنیادین مغایرت دارد، این پیشنهاد به دولت ارائه شده است.

همچنین در قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۹ آذر ۱۳۹۵ در تعریف مدرسه آمده است: مدرسه واحد آموزشی و پرورشی است که آموزش‌های رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه ارائه می‌کند. وفق همین قانون مدرسه مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور تاسیس و اداره می‌شود.

بر این اساس، اطلاق عنوان «مدرسه» صرفا برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس اهداف، ضوابط و دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش تاسیس و اداره شوند، صحیح است و کاربرد این عنوان برای سایر مراکز و مجموعه ها که از این وزارت مجوز دریافت نکرده و منطبق با اهداف این مرجع نباشند فاقد محمل قانونی است.

همچنین وزارت آموزش و پرورش به منظور پیشگیری از تاسیس و فعالیت مراکز فاقد مجوز از وزارت آموزش و پرورش و جلوگیری از عنوان مدرسه به این گونه مراکز یا مجموعه‌ها پیشنهاد کرده تبصره‌ای به بند (۱۴) ماده (۱۰) قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۶۶ الحاق شود:

بنابراین پیشنهاد، اطلاق عنوان مدرسه تنها برای واحدهای آموزشی و پرورشی که وزارت آموزش و پرورش مجوز تاسیس و فعالیت دریافت می‌کنند مجاز است. با مراکز یا مجموعه هایی که بدون اخذ مجوز از وزارت مذکور از عنوان مدرسه استفاده نمایند طبق قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده اند رفتار خواهد شد.

 این پیشنهاد در کمیسیون فرهنگی هیات دولت در حال بررسی کارشناسی است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =