۱ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8335771
T T
۰ نفر
تعداد خارجیان زندانی در انگلیس به 9 هزار نفر رسید # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/03/83 تعداد خارجیان زندانی در زندانهای انگلیس برای نخستین بار به مرز 9 هزار نفر رسیده است. بنیاد اصلاح زندانها در انگلیس روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد که در طول یک دهه گذشته، نرخ رشد زندانیان خارجی در این کشور سه برابر نرخ رشد زندانی های داخلی این کشور بوده است. در این مدت، نرخ رشد زندانیان خارجی محبوس در زندانهای انگلیس 152 درصد بوده که حدود سه برابر نرخ رشد 55 درصدی زندانهای داخلی در این کشور می باشد. براساس این گزارش، 9 هزار زندانی خارجی محبوس در زندانهای انگلیس دارای 168 ملیت مختلف هستند. درمجموع یک هشتم جمعیت حدود 75 هزار نفری زندانیان انگلیس را هم اکنون خارجی ها تشکیل می دهند. بااین حال در میان زندانیان زن، تراکم خارجی ها از مردان بیشتر بوده و بر اساس آمار جدید، یک پنجم جمعیت چهار هزار و 633 نفری زنان زندانی در انگلیس را اتباع کشورهای دیگر تشکیل می دهند. بنیاد اصلاح زندانها در انگلیس از گزارش خود از زندانیان خارجی به عنوان افرادی مورد غفلت واقع شده یاد کرده است. این بنیاد برای نمونه به وضعیت 400 زندانی خارجی اشاره کرده که به دلیل گم شدن پرونده آنان یا مشکلات اداری مربوط به اجرای حکم اخراجشان از این کشور به رغم پایان دوره محکومیتشان همچنان در زندان به سر می برند. "انور سولومون" یکی از مسوولان بنیاد اصلاح زندانهای انگلیس اعلام کرد که سازمان زندانهای این کشور از برآوردن نیازهای زندانیان خارجی عاجز مانده و در برخی موارد با آنان به صورت شهروند درجه دو رفتار می شود. وی از دولت خواست با تغییر سیاستهای راهبردی زندانها در انگلیس به زندانیان خارجی حقوقی برابر با زندانیان داخلی و اجازه بهره وری یکسان از امکانات موجود را بدهد. نزدیک به نیمی از زندانیان خارجی را اتباع کشورهای جاماییکا، ایرلند جنوبی، نیجریه، پاکستان، ترکیه و هند تشکیل می دهند. نیمی از محکومان مرد و دو سوم محکومان زن خارجی در زندانهای انگلیس به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می برند. در گزارش جدید بنیاد اصلاح زندانها، آماری در مورد شمار زندانیان خاورمیانه ای در زندانهای انگلیس ارایه نشده است. بااین همه، این بنیاد درگزارش سال گذشته خود از وجود 84 زندانی ایرانی در انگلیس خبرداده بود که نسبت به سال 1999 تقریبا دو برابر شده بود. دولت انگلیس هفت ماه پیش اعلام کرد که قصد دارد بسیاری از زندانیان خارجی را که خطرناک محسوب نمی شوند پیش از موعد مقرر آزاد و از این کشور اخراج کند. این تصمیم به دلیل پرشدن ظرفیت زندانهای این کشور و لزوم ایجاد فضاهای جدید برای بزهکاران داخلی اتخاذ شده است. 401-1387-345/2223/127
۰ نفر