دستگاههاي دولتي بزرگترين بدهكاران به شهرداري ها هستند

زاهدان- ايرنا- شهردار زاهدان مركز سيستان و بلوچستان گفت: دستگاههاي دولتي بزرگترين بدهكاران به شهرداري زاهدان و ساير شهرداري هاي اين استان هستند.

به گزارش ايرنا عبدالقادر پربار روز يكشنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: چنانچه دستگاههاي دولتي بدهي خودشان به شهرداري زاهدان را پرداخت كنند اين ميزان بدهي، بودجه 2 سال شهرادري است.
وي بيان كرد: يكي از عمده ترين مشكلات شهرداري در حوزه وصول بدهي از دستگاههاي دولتي است.
شهردار زاهدان ادامه داد: شهرداري ها، دستگاههاي عمومي غير دولتي هستند كه تنها پنج درصد بودجه خود را از دولت دريافت مي كنند و 95 درصد ديگر آن از طريق عوارض قانوني تامين مي شود.
وي با بيان اينكه شهر خوب نيازمند مشاركت شهروندان است افزود: حضور مردم در تمام زمينه ها و همكاري آنان با ارگانهايي چون شهرداري بسيار مهم و سازنده است.
پربار به سرانه در آمد شهرداري ها در ساير شهرها اشاره كرد و گفت: در شهرهاي برخوردار سرانه در آمد شهرداري به ازاي هر نفر بين 2 ميليون تا 2 ميليون و 500 هزار تومان بوده درحاليكه در اين رقم در شهر زاهدان 200 هزار تومان است.
وي به بودجه سه برابري شهرداري زاهدان اشاره كرد و اظهار داشت: بودجه وصول شده در سال گذشته 245 ميليارد تومان بوده كه تحقق 90 درصدي را در پي داشت و بودجه شهرداري در سالجاري به 407 ميليارد تومان ارتقا پيدا كرده است.
شهردار زاهدان در حوزه آسفالت معابر نيز گفت: 400 هزار متر مربع تا كنون آسفالت معابر در اين شهر انجام شده كه سه برابر سالهاي گذشته است.
وي اظهار داشت: در سالجاري كارهاي بسياري در حوزه فضاي سبز شهري در زاهدان در نظر گرفته شده است.
پربار افزايش 30 برابري فضاي سبز شهر نسبت به فضاي كنوني را از برنامه هاي مهم شهرداري زاهدان برشمرد.
وي بيان كرد: 28 پروژه در حوزه زيربنايي از سوي شهرداري زاهدان در حال انجام است.
شهردار زاهدان اظهار داشت: ايجاد تقاطع هاي غير همسطح، توجه به ورودي هاي شهر در سه حوزه ورودي از سمت زابل، ميرجاوه و خاش، ايجاد فضاي سبز مناسب و توجه به مناطق حاشيه نشين از جمله برنامه هاي شهرداري اين شهر است.
وي در حوزه خدمات شهري نيز گفت: حدود 70 درصد شهر زاهدان از ابتداي سال به مخازن زباله تجهيز و مابقي تا چند ماه آينده تجهيز خواهند شد.
9914**3213