ژنرال پاكستاني بر آمادگي كشورش براي هر حادثه پيش بيني نشده تا كيد كرد

تهران- ايرنا- 'قمر جواد باجوا'، رئيس ستاد مشترك ارتش پاكستان گفت، كشورش براي هرگونه حادثه پيش بيني نشده آماده است.

به نوشته روزنامه پاكستاني 'نيشن'، باجوا در ديدار با سربازان پاكستاني در مرز افغانستان در وزيرستان شمالي گفت، اسلام آباد به ايفاي نقش مثبت در موفقيت روند وفاق در افغانستان و صلح در منطقه ادامه مي دهد و در نتيجه، از طريق حصار كشي، ساخت پاسگاه هاي جديد و افزايش توان سربازان براي اداره كارامد مرز، مرز خود را مستحكم و عاري از نفوذ مي كند.
وي ضمن تاكيد بر ضرورت ادامه آمادگي و هوشياري كشور، گفت، پاكستان همچنان با چالش هايي مواجه است كه البته، به شدت چالش هاي اخير نيستند. موفقيت نهايي مستلزم صبر، عزم و وحدت است.
آساق**1088 **1600