۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8331125
T T
۰ نفر

گروهی از نخبگان دانش آموزی ایران وارد کویت شدند

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8331125
گروهی از نخبگان دانش آموزی ایران وارد کویت شدند # کویت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/02/83 خارجی.فرهنگی.کویت.ایران.اموزش. گروهی از نخبگان دانش آموزی کشور ایران با هدف تبادل تیم های دانش آموزی میان ایران و کویت روزپنجشنبه وارد این کشور حاشیه خلیج فارس شدند.
کارشناس سیاسی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در کویت گفت : این نخستین دیدار دانش آموزان ایرانی از کشور کویت است که بر اساس توافقنامه علمی و آموزشی و فرهنگی امضا شده میان دو کشور انجام می شود. "محمد صادقی" به خبرنگار ایرنا گفت: این گروه طی اقامت یک هفته یی در کویت با نظامهای آموزشی و پرورشی، امکانات علمی، کمیته ملی یونسکو ، اتحادیه های دانش آموزی و فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان کویتی آشنا خواهند شد. وی گفت: دیدار از دانشگاه های کویت ، موسسات آموزشی ، آزمایشگاه های تجربی و امکانات فرهنگی و هنری دانش آموزان این کشور در برنامه کاری این گروه 14 نفره قرار دارد. دانش آموزان ایرانی در دیدار با دانش آموزان کویتی به تبیین دیدگاههای خود پیراموان موضوعات مهم علمی و آموزشی خواهند پرداخت. دیپلمات ایرانی گفت : ازاین پس قرار است تبادل تیم های دانش آموزی میان دو کشور به صورت مستمر صورت پذیرد. در خرداد ماه سال 81 وزیران آموزش و پرورش ایران و کویت برنامه اجرایی توافقنامه علمی ، آموزشی و فرهنگی دو کشور را امضا کردند. این برنامه اجرایی در برگیرنده مواردی برای توسعه همکاری های دو کشور در زمینه آموزش و پرورش و مسایل علمی است. تبادل تجربه آموزشی، مبادله کارشناس و دانش آموز ، تربیت معلم ، برگزاری کارگاه های آموزشی ، مبادله برنامه های سمعی و بصری ، اجرای مسابقات مشترک فرهنگی و ورزشی میان دانش آموزان دو کشور از جمله برنامه های اجرایی توافقنامه علمی ، فرهنگی وآموزشی است . اصل توافقنامه علمی، آموزشی و فرهنگی ایران و کویت در سال 1373 امضاء شده، و به دنبال دو نشست کمیته مشترک علمی و آموزشی با حضور کارشناسان و مقامهای دو کشور در کویت و تهران ، برنامه اجرایی آن در 22 ماده در سال 81 به تصویب رسید. 340/138/ /403/
۰ نفر