ملاك قبولی استعدادهای درخشان در كنكور 98 اعلام شد

تهران – ایرنا – مدیركل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: ملاك قبولی استعدادهای درخشان در كنكور سراسری 98 بر اساس 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته محل، محاسبه می شود.

محمدرضا آهنچیان روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا درباره مصوبه جدید تسهیلات دارندگان مدال های المپیادهای علمی، اظهار كرد: داوطلبان استعدادهای درخشان برای ورود به دانشگاه از طریق دوره های با آزمون و بدون آزمون پذیرفته می شوند.
وی افزود: داوطلبان دوره های بدون آزمون، سرآمدی خود را نشان داده اند و در دانشگاه های سطح یك و دو تا 40 درصد از طریق سهمیه پذیرفته می شوند.
مدیركل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در مورد دانشجویان استعداد درخشان كه از طریق آزمون به دانشگاه وارد می شوند، توضیح داد: دانشجویانی كه صلاحیت تحصیلی خود را به طور كامل نشان نداده اند اما معدل آنها با شرط معدل، بالا است و در آزمون شركت می كنند.
آهنچیان در مورد ساز و كار پذیرش این دانشجویان در دانشگاه ها، گفت: در سال های گذشته، 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته محل، مبنای پذیرش دانشجوی استعداد درخشان با آزمون محاسبه می شد.
به گفته این مسئول وزارت علوم، قانون یاد شده در سال 92 اصلاح شد و این 90 درصد به 80 درصد رسید. در سال 97 دانشگاه ها نسبت به این اصلاحیه واكنش نشان دادند و تاكید داشتند دانشجویان استعداد درخشانی كه با حد نصاب 80 درصد وارد دانشگاه می شوند از صلاحیت های علمی برای قرار گرفتن كنار سایر استعدادهای درخشان برخوردار نیستند.
آهنچیان گفت: در پی اعتراض دانشگاه ها، این مصوبه بار دیگر به روال سابق بازگشت و پذیرش استعدادهای درخشان بر اساس 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده محاسبه شد. اما نیمه دوم سال گذشته در شورای هدایت استعدادهای درخشان پیشنهادی مبنی بر عدم ارتقاء یك باره 80 درصد به 90 درصد مطرح شد.
وی افزود: با تصمیم های اتخاذ شده، میانه ای برای این درصد گرفته و اعلام شد كه 85 درصد نمره آخرین فرد قبول شده در رشته محل، ملاك پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در آزمون قرار گیرد.
مدیركل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم به اعتراضات موسسه های آمادگی كنكور، دبیرستان و خانواده ها نسبت به آخرین مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان اشاره كرد و ادامه داد: اعتراض ها بر این اساس استوار بود كه داوطلبان استعدادهای درخشان برای 80 درصد خود را آماده كرده اند و امكان آماده كردن آنها به 85 درصد برای كنكور 98 وجود ندارد و در كنكور پذیرفته نمی شوند.
آهنچیان، گفت: به منظور رفع نگرانی ها، قانون 85 درصد نمره آخرین فرد قبول شده در رشته محل برای كنكور 98 اعمال نمی شود و پذیرش استعدادهای درخشان بر اساس همان 80 درصد است.
وی در مورد زمان اجرایی مصوبه جدید، اظهار كرد: این مسئله به داوطلبان اعلام می شود اما به احتمال زیاد مصوبه جدید از سال تحصیلی 99 – 1400 اعمال می شود.
**9492**1601**