۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ۱۰:۴۲
کد خبر: 83277181
T T
۰ نفر

833 ميليون مترمكعب روان آب در استان بوشهر جاري شد

۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ۱۰:۴۲
کد خبر: 83277181
833 ميليون مترمكعب روان آب در استان بوشهر جاري شد

بوشهر- ايرنا- مديرعامل شركت آب منطقه اي استان بوشهر گفت: در سال آبي جاري 833 ميليون مترمكعب روان آب از استان هاي بالادست در اين استان جاري شده است.

شاپور رجايي روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: از اين ميزان 281 ميليون مترمكعب روان آب در سد رئيسعلي دلواري ذخيره سازي و در اين شرايط 44 درصد حجم سد معادل 307 ميليون مترمكعب آبگيري شده است.
وي بيان كرد: ظرفيت سد رئيسعلي دلواري 695 ميليون مترمكعب است كه از اين ميزان 56 درصد آن هنوز خالي است.
رجايي اضافه كرد: بيشترين حجم آبگيري سد رئيسعلي دلواري با 355 ميليون مترمكعب در سال 91- 92 انجام و پس از آن در سال آبي 97-98 با ميانگين ورودي 214 ميليون مترمكعب دومين حجم آبگيري با 281 ميليون مترمكعب مربوط به سالجاري است.
وي يادآورشد: با توجه به حجم آب ذخيره شده حقابه هاي شرب، محيط زيست و كشاورزي امسال تامين و نگراني در تامين حقابه هاي پائين دست وجود ندارد.
مديرعامل شركت آب منطقه اي استان بوشهر گفت: هرچند در اين استان بارندگي بيش از ميانگين سالانه بوده و باتوجه به نوع بارندگي و حجم ذخيره سازي كمتر از نيمي از كسري مخزن سد رئيسعلي دلواري جبران شده اما كماكان بر ضرورت اجراي طرح هاي احيا و تعادل بخشي بايد تمركز داشته باشيم.
وي همچنين برضرورت توقف از اضافه برداشت ها از چاه هاي مجاز و غيرمجاز تاكيد كرد.
رجايي با اشاره به اينكه ميزان بارندگي سال گذشته استان بوشهر 100 ميلي متر بود اظهار داشت: ميانگين بارندگي سال آبي جاري 350 ميلي متر است كه نسبت به ميانگين دراز مدت 146 درصد افزايش نشان مي دهد.
مديرعامل شركت آب منطقه اي استان بوشهر افزود: بيشترين بارندگي استان با 560ميلي متر در رودفارياب، كمترين بارندگي با 213 ميلي متر در دير ثبت شده است.
رجايي يادآورشد: برهمين اساس به ترتيب در ديلم 532ميلي متر، جم 374، گناوه 362، برازجان 318، كنگان 267، عسلويه 252، خورموج 260 واهرم 228 ميلي متر ثبت شده است.
وي گفت: هرچند در سال آبي جاري بارندگي شديد و سيل آسا نداشتيم و بارش ها با فاصله كم اتفاق افتاد اما حجم تعداد دفعه هاي بارندگي ها قابل توجه است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي استان بوشهر افزود: بارش هاي سالجاري تاثير بسزايي در تزريق آب زيرزميني، توليد روان آب، مراتع و پوشش گياهي داشته است.
6047/6045