۶ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8325210
T T
۰ نفر
وزیر دفاع عراق نسبت به "جنک داخلی بی پایان" هشدار داد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 6/12/84 خارجی.عراق.نظامی.دفاع. وزیردفاع عراق روزشنبه نسبت به یک "جنک داخلی" که "هرگزپایان نخواهد گرفت " هشدارداد وگفت: باشعله ورشدن خشونت فرقه ای دراین کشور در دومین روز حکومت نظامی آماده است ،تانکها را به خیابانها بفرستد. به گزارش خبرگزاری رویترزازبغداد، سعدون الدلیمی دریک نشست خبری گفت: " چنانچه یک جنک فرقه ای دراین کشور برپاشود،هرگز به پایان نخواهد رسید." الدلیمی خواستارآرامش شد وگفت:درگزارشهاتعداد تلفات مبالغه شده است. اوگفت: 119 نفراز زمان بمب گذاری در حرم امام حسن عسگری (ع) در سامرا در روز چهارشنبه گذشته کشته شده اند. پلیس بغداد می گوید ، بیش از 200 نفر در داخل و اطراف شهر کشته شده اند. الدلیمی که بلندپایه ترین مقام سیاسی سنی عراق است گفت: این کار ممکن است به بایکوت مذاکرات مورد حمایت آمریکا برای شکل گیری یک دولت متحد ملی کامل که واشنگتن امیدواراست ، بتواند جنگهای فرقه ای را آرام کند، پایان دهد. مترجمام/1424/1559
۰ نفر