دانش آموزان ایتالیا علیه تغییرات اقلیمی آستین بالا زدند

رم- ایرنا- دانش آموزان 182 شهر ایتالیا روز جمعه همزمان با نوجوانان هم سن و سال خود در جهان علیه تغییرات اقلیمی و حمایت از محیط زیست تظاهرات كردند.

به گزارش ایرنا، همزمان با این تظاهرات، میلیون ها جوان برای نخستین بار در دو هزار میدان در 123 كشور علیه پدیده تغییرات اقلیمی تظاهرات كردند.
دانش آموزان مدارس متوسطه و دبیرستان ها در مركز شهر رم نیز تظاهرات كرده و بر لزوم اقدام فوری رهبران برای جلوگیری از گرم شدن یك و نیم درجه ای زمین تظاهرات كردند.
معترضان جوان با دنبال كردن الگوی 'گرتا تانبرگ' دانش آموز شانزده ساله سوئدی برنده جایزه نوبل كه در مقابل پارلمان سوئد علیه پدیده تغییرات اقلیمی دست به اعتراض می‌ زند، وارد میدان شدند.
دانش آموزان در ایتالیا و در سراسر جهان روز جمعه با تعطیل كردن مدارس علیه پدیده تغییرات اقلیمی، از رهبران جهانی خواستند تا اقدامی فوری و مؤثر در خصوص تغییرات اقلیمی انجام دهند.
شبس**اروپام**461**1917