كرسي هاي احزاب راست افراطي در پارلمان اروپا دو برابر مي شود

تهران - ايرنا - نتايج نظرسنجي جديد روزنامه آلماني بيلد نشان داد كه در انتخابات پارلماني آتي اتحاديه اروپا، كرسي هاي احزاب راست افراطي دوبرابر شده در حالي كه گروه هاي محافظه كار و سوسيال دمكرات كرسي هاي بسياري را از دست خواهند داد.

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رويترز، نتايج اين نظرسنجي كه روز شنبه منتشر شد، نشان داد كه گروه راست افراطي 'اروپاي ملل و آزادي'(ENF) كه شامل 'حزب آزادي اتريش'(FPO) و حزب اجتماعي فرانسه است، در انتخابات آتي 67 كرسي به دست خواهد آورد، اين گروه هم اكنون تنها 37 كرسي پارلمان اروپا را در اختيار دارد.
به گزارش بيلد، آن طور كه آمار نشان مي دهد احزاب راست افراطي در فرانسه، ايتاليا و لهستان، سه كشور از شش كشوري كه اين نظرسنجي در آن ها انجام شد، پيشتاز هستند.
انتظار مي رود كه حزب محافظه كار مردم اروپا (EPP) كه شامل دمكرات مسيحي هاي 'آنگلا مركل' صدراعظم آلمان مي شود، 43 كرسي و اتحاد مترقي سوسياليست ها و دمكرات ها 45 كرسي خود را در پارلمان اروپا از دست بدهند.
رهبران احزاب محافظه كار و چپ پيش تر نيز از وعده «استيو بنن» استراتژيست سابق «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري آمريكا براي كمك به متحد كردن جريان راست افراطي در اروپا در آستانه انتخابات، ابراز نگراني كرده بودند.
به نوشته رويترز، نتايج اين نظرسنجي از ميزان محبوبيت 29 درصدي محافظه كاران مركل، 16 درصدي دمكرات ها و 15 درصدي حزب سبزها در آلمان حكايت دارد.
اين نظرسنجي اواخر ماه فوريه و اوايل ماه مارس (دهه اول اسفند) در كشورهاي آلمان، اتريش، ايتاليا، لهستان، اسپانيا و فرانسه انجام شد.
به گزارش ايرنا، احزاب و جنبش هاي راستگراي افراطي سال هاست كه در سراسر اروپا رو به گسترش بوده و از طريق ائتلاف با احزاب محافظه كار، وارد دولت ها مي شوند. احزاب و جنبش هاي راستگراي افراطي در پي بحران پناهجويان در اروپا در سراسر اين قاره گسترش يافته و رشد كردند. راستگرايان افراطي در انتخابات مجارستان تبديل به دومين قدرت اين كشور شدند، به گونه اي كه حزب راست افراطي «جوبيك» در انتخابات پارلماني هشتم آوريل گذشته، با كسب حدود 20 درصد آراء، در جايگاه دومين حزب نيرومند قرار گرفت.
حزب «فيدسز» وابسته به «ويكتور اوربان» نخست وزير مجارستان نيز با كسب حدود 50 درصد آرا اول شد كه اغلب نمايندگانش را راستگرايان تقريبا افراطي تشكيل مي دهند.
چند هفته قبل از آن نيز حزب «اتحاد» به رهبري «متئو سالويني» در روز چهارم مارس 17 درصد آراء ايتاليايي ها را كسب كرد و براي نخستين بار از حزب راستگراي ميانه «فورتسا ايتاليا» كه تنها 14درصد آراء را به دست آورده بود، پيشي گرفت.
سال هاست كه راست گرايان افراطي در تمام اروپا رو به رشد هستند و اين مساله فقط به ايتاليا و مجارستان منحصر نمي شود.
اروپام**9418**2040