راه اندازی مجتمع قضایی اقتصادی در بهبود كسب و كار موثر است

كرمانشاه - ایرنا - استاندار كرمانشاه گفت: راه اندازی نخستین مركز قضایی اقتصادی در كرمانشاه می تواند موجب بهبود فضای كسب و كار در استان شود.

به گزارش ایرنا، هوشنگ بازوند روز یكشنبه در حاشیه افتتاح نخستین مركز قضایی اقتصادی كرمانشاه كه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و سایر مقامات قضایی و فعالین اقتصادی برگزار شد، در جمع خبرنگاران از قوه قضاییه، دادگستری، خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و سایر صنعتگران به منظور راه اندازی این مركز قدردانی كرد.
بازوند ادامه داد: مطلوب بودن فضای كسب و كار در یك منطقه برای یك سرمایه گذار بسیار حائز اهمیت است و به عنوان یك معیار و خط كش برای وی لحاظ می شود.
وی افزود: هر اندازه بتوانیم این شاخص را بهبود دهیم در جذب سرمایه گذار اثربخش خواهد بود.
استاندار كرمانشاه در ادامه گفت: پارامترهای بسیاری در حوزه اقتصاد مقاومتی وجود دارد ولی یكی از راهكارهایی كه می تواند در توانمندشدن مردم در حوزه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد همین راهكارها است كه می تواند به روند و جهش اقتصاد مقاومتی كمك كنند.
مركز قضایی اقتصادی كرمانشاه دارای شعباتی از شورای حل اختلاف، داوری، كیفری، 2 شعبه حقوقی و یك شعبه تجدیدنظر می باشد و به بررسی و رسیدگی پرونده های حقوقی و اقتصادی می پردازد.
در آئین افتتاح این مجتمع قضایی اقتصادی محمدرضا عدالتخواه رییس كل دادگستری استان و جمعی از مدیران استان نیز حضور داشتند.
7460/3033