۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳
کد خبر: 83049237
T T
۰ نفر

آموزش و پرورش عسلويه در گرداب مشكلات

۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳
کد خبر: 83049237
آموزش و پرورش عسلويه در گرداب مشكلات

بوشهر- پايگاه خبري - تحليلي خليج فارس مطلبي از يوسف صفري در مورد مشكلات آموزش و پرورش عسلويه را با نشر داده است.

در ادامه اين مطلب آمده است:امروزه قرار گرفتن عسلويه در مجاورت صنايع عظيم گاز و پتروشيمي توجه ها را به خود معطوف كرده است و به عنوان منطقه اي كه لقب پايتخت انرژي اقتصادي كشور را يدك مي كشد، خود به خود باعث بالا رفتن انتظارات و تغيير نگرش مردم به مسائل مختلف شده است. تربيت نيروي انساني ماهر و توانمند يكي از مسائلي است كه مورد انتظار مردم و مسئولين محلي است. براي نيل به چنين هدفي بار سنگيني بر دوش اداره آموزش و پرورش قرار گرفته است.
آموزش و پروش با يك برنامه ريزي دقيق و مستمر نقش اساسي و بالقوه اي در تقويت بنيه علمي دانش آموزان براي موفقيت در كنكور و ورود به مراكز عالي دانشگاهي دارد. اما آنچه واضح و روشن است آموزش و پرورش به تنهايي قادر به دستيابي به هدف مورد نظر نيست و نيازمند همكاري و همراهي آحاد جامعه دارد.
همچنانكه قبلاً گفته شد؛ مدرسه هرگز به تنهايي نمي تواند از عهده آموزش و پرورش دانش آموزان برآيد و همه كمبودها را جبران نمايد. لذا نمي توان از خانواده و واحدهاي ديگر سلب مسئوليت كرد و بار سنگين تعليم و تربيت را تنها بر دوش معلمان و اولياي مدرسه گذاشت. در واقع خانه و مدرسه مكمل يكديگر هستند.
محيط آموزشي مناسب؛ به گفته كارشناسان وجود فضا و زمان مناسب و كافي اولين نياز در يادگيري است. بايد توجه داشته باشيم كه عمران بشري و تربيت نيروي انساني توانمند از طريق بالا بردن كيفيت آموزش به مراتب از عمران حجري و ساختمان سازي مهم تر است. اگر بخواهيم واقع بينانه به موضوع بنگريم، نوسازي و احداث مدارس جديد در عسلويه با مشاركت خيرين و پشتيباني هاي صورت گرفته در سطح مطلوبي قرار دارد اما جانمايي نامناسب مدارس در برخي نقاط و تعدد آنها نه تنها كمكي به وضعيت آموزشي نمي كند بلكه باعث پايين آمدن كيفيت آموزش مي گردد.
پايين آمدن كيفيت آموزش تأثير مستقيم در موفقيت دانش آموزان براي ورود به مراكز عالي به دنبال خواهد داشت. بنابراين براي رسيدن به اهداف مورد نظر و ايجاد فضاي رقابتي، تجميع مدارس زير نرم و متمركز سازي اقدامي است كه ضروري به نظر مي رسد و مي بايست در دستور كار متوليان امر قرار گيرد.
نبود ثبات مديريتي و عدم ماندگاري نيروي انساني متخصص و با تجربه بدليل جابجايي هاي (انتقالي) گسترده يكي ديگر از عوامل پايين آمدن كيفيت آموزش در عسلويه است. طبق اطلاعات و آمار بدست آمده شهرستان عسلويه بين شهرستان هاي استان بيشترين آمار درخواست انتقالي را دارد. معلمين غير بومي پس از استخدام و اخذ سهميه تمايل چنداني براي ماندن در عسلويه ندارند و پس از گذشت دو الي سه سال و كسب تجربه نسبي به زادگاهشان منتقل مي شوند. اين عدم ثبات و ماندگاري نيروي انساني موجب پايين آمدن كيفيت آموزش شده است.
در تشريح اين وضعيت شخص مطلع و صاحب نظري اينگونه بيان مي كند؛ هرساله با افرادي مواجه هستيم كه روز اول بجاي تمركز بر آموزش و برنامه ريزي براي سال تحصيلي پيش رو، اولين سوالي كه قبل از گرفتن ابلاغ مي كنند؛ اينكه چه وقت مي توانند از اينجا (عسلويه) منتقل شوند؟! با افرادي مواجه هستيم كه بدليل مشكلات شخصي شان هر ساله مصرانه به دنبال گرفتن انتقالي هستند. با اين وضعيت چگونه مي توان انتظار بهبود كيفيت آموزشي را داشت؟ چنين مشكلي فرصت برنامه ريزي و سرمايه گذاري درست را از آموزش و پروش سلب مي كند و موجب قطع مسير زنجير وار موفقيت مي شود.
اميد مي رود با افتتاح معلم سراهاي شهرهاي عسلويه و نخل تقي از دغدغه مندي و مشكلات معلمان غير بومي كاسته شود و معلمان با فراغ بال بيشتر در كلاس هاي درس حاضر شوند.
تغيير كاربري برخي مدارس با توجه به نياز و مقتضيات منطقه بعضاً به خودي خود باعث ايجاد مشكل شده است. طبيعتاً اين امر به منظور ساماندهي و بهينه سازي فضاهاي آموزشي صورت مي گيرد لذا لازم است متناسب با نوع كاربري، تغييراتي در فضاهاي موجود ايجاد شود. به عنوان نمونه تغيير كاربري مدارس دبيرستان به هنرستان نيازمند توسعه و احداث كارگاه هاي آموزشي و تأمين تجهيزات مرتبط با رشته هاي داير مي باشد.
كمبود نيروي انساني در برخي مقاطع و دروس تخصصي در آغاز سال تحصيلي معضل ديگري است كه سنوات گذشته دامن گير مدارس عسلويه بوده است. بالطبع تأخير در تأمين نيروي انساني در شروع سال تحصيلي منجر به تأخير و عقب ماندن دانش آموز از برنامه زمانبندي مي شود. براي جبران اين عقب ماندگي به ناچار به تدريس شتابزده روي مي آورند كه در اين صورت خروجي مطلوبي حاصل نمي شود.
امروزه عسلويه براي جبران عقب ماندگي نيازمند يك جهش است. براي تحقق اين امر نياز است آموزش و پروش با يك برنامه ريزي اصولي، برنامه هاي مداخله اي كوتاه مدت و بلند مدت ترسيم نمايد. و با راه اندازي سيستم هاي گزارش دهي و گزارش گيري نسبت به ارزيابي برنامه ها اقدام نمايد. بار ديگر يادآور مي شود آموزش و پرورش به تنهايي قادر به تحقق اهداف نيست و براي نيل به اهداف مورد نظر نيازمند مشاركت آحاد جامعه بويژه خانواده، شوراهاي اسلامي، شهرداري ها و دهياري ها و حمايت رده بالادستي دارد.
رايزني و استفاده از ظرفيت شركت هاي گازي و پتروشيمي هاي مستقر در منطقه و تعيين آنها بعنوان 'شركت هاي معين' مدارس مي تواند راهشگاي بسيار مناسبي براي نيل به اهداف مورد نظر باشد.
7212/6045