۱۸ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8295271
T T
۰ نفر

عنوان های مهم مطبوعات روز دوشنبه ایتالیا

۱۸ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8295271
عنوان های مهم مطبوعات روز دوشنبه ایتالیا # رم،خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/07/84 خارجی.عنوان.مطبوعات.ایتالیا *** کوریره دلاسرا - حمله رومانو پرودی به برلوسکونی : کشور را تحقیر کرده است - زلزله در پاکستان 30 هزار نفر قربانی گرفت - پلیس لندن 10 مسلمان را به اتهام برنامه ریزی برای سوء قصد تروریستی دستگیر کرد - ویروس مرغی در رومانی ، 8 دهکده قرنطینه شدند - سقوط یک بالگرد درایتالیا 6 قربانی گرفت *** لارپوبلیکا - شرکت 100 هزار نفری مردم در تظاهرات جناح مخالف علیه برنامه اقتصادی دولت در رم - درخواست کمک مشرف از جهان - 15 دقیقه خنده در روز انسان را از سکته نجات می دهد - ایتالیا یک هواپیما حامل دارو، چادر و پتو به پاکستان ارسال کرد - اروپا علیه ویروس مرغی به حرکت در می آید - در طی 12 ساعت ، 340 مهاجر غیر قانونی وارد ایتالیا شدند *** لاستمپا - پرودی : برلوسکونی برای ایتالیا مناسب نیست - درخواست کمک پاکستان از جهان - پاپ : ایمان خود را پنهان نکنید اروپام315/2171
۰ نفر