۱۲ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8294166
T T
۰ نفر
اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات عضویت ترکیه ممکن است 15 سال طول بکشد # بروکسل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/7/1384 اتحادیه.اروپا.ترکیه.ورود. اتحادیه اروپا روز سه شنبه اعلام کرد که امر بازبینی قوانین ترکیه به منظور عضویت آن کشور در این اتحادیه از روز 20 اکتبر (28 مهر ماه ) شروع می شود و روند مذاکرات ممکن است تا 15 سال به درازا بکشد. "اولی رهن"، کمیسر اروپا در امور گسترش، در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت: "به عقیده من ما باید عنصر زمان را در مذاکرات عضویت ترکیه در نظر بگیریم. ما درباره یک دوره زمانی 10 تا 15 ساله صحبت می کنیم." وی گفت بازبینی 35 فصل از قوانین ترکیه به منظور تایید تطابق آن با مقررات اتحادیه اروپا با بررسی فصل علوم و تحقیقات آغاز می گردد. رهن گفت که به رسمیت شناختن دولت بخش یونانی نشین قبرس از سوی ترکیه بخشی از روند مذاکرات است و این مورد به دقت تعقیب می گردد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با شروع مذاکرات رسمی با ترکیه و کرواسی به منظور عضویت آنها در این اتحادیه موافقت کردند. مترجمام.1432/1423
۰ نفر