۱۶ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8288207
T T
۰ نفر
اتحادیه اروپا به تاجیکستان برای تقویت مرزهایش کمک می کند # دوشنبه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/06/84 خارجی. سیاسی. تاجیکستان. اتحاد اروپا. "یان کوبیش" فرستاده ویژه اتحادیه اروپا به کشورهای آسیای مرکزی روز چهارشنبه در پایان دیدار با "امامعلی رحمانف" رئیس جمهوری تاجیکستان گفت: این اتحادیه برای تقویت خطوط مرزی تاجیکستان به این کشورکمک مالی و فنی می کند. "یان کوبیش"که به تازگی به این سمت منصوب شده است در گفتگو با خبرنگاران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افزود: مسائل مربوط به هماهنک سازی برنامه های اتحادیه اروپا برای همکاری بیشتر با کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان از محورهای اصلی دیدارش با رئیس جمهوری تاجیکستان بود. وی از اقدام تاجیکستان بخاطر در اختیار گرفتن حفاظت از مرزهای این کشور با افغانستان تقدیر کرد و گفت : اتحادیه اروپا اجرای طرحهای کمک به مرزبانان تاجیک را از طریق کمیسیون اروپا تسریع خواهد کرد. فرستاده ویژه اتحادیه اروپا گفت : این اتحادیه با دولت تاجیکستان برای تقویت حفظ مرزهای این کشور باافغانستان دیدگاه یکسان دارد ، زیرا معتقدیم که این کار از ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی پیشگیری می کند. این مقام اسلواکی تبار اتحادیه اروپا از بیان مبلغ مورد نظر برای اجرای طرح تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان توسط اتحادیه اروپا خودداری کرد و گفت: این طرحها مبلغ قابل ملاحظه ای را در برگرفته و میلیون ها یورو هزینه آن خواهد شد ولی اکنون مهم این است که اقدامات لازم برای تسریع برنامه های کمیسیون اروپا در این کشور انجام شود. "عبدالفتاح شریفاف" سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان نیزبه خبرنگاران گفت: گسترش همکاری با اتحادیه اروپا، تسریع اجرای برنامه های کمیسیون اروپا در تاجیکستان و افزایش روابط اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا از محورهای گفت وگوی رحمانف و" کوبیش " بود. وی گفت: در این دیدار سطح همکاری های اقتصادی تجاری تاجیکستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارزیابی شد و دو طرف بر ضرورت افزایش این روابط تاکید کردند. تاجیکستان با افغانستان حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد واین مرزها از 14 سال پیش ، توسط مرزبانان روس کنترل می شد. از دو ماه پیش براساس یک قرارداد مرزبانان روس ، حفاظت ازاین مرزها به نیروهای مرزبانی تاجیکستان محول شده است . آساق/2151/ 305/1550/1513
۰ نفر