۱۴ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8281602
T T
۰ نفر
اروپا حق ایران را برای برخورداری از انرژی صلحآمیز هسته ای به رسمیت می شناسد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/05/84 خارجی.سیاسی.اتحادیه اروپا. دیپلمات ها گفتند: پیشنهاد اتحادیه اروپا که روز جمعه به ایران ارائه شد، حق جمهوری اسلامی را برای برخورداری از انرژی مسالمت آمیز هسته ای و نه ساخت سوخت اتمی که برای ساخت احتمالی سلاح از آن استفاده می شود، به رسمیت می شناسد. یک دیپلمات در آژانس اتمی سازمان ملل در "وین" در مورد این پیشنهاد به خبرگزاری فرانسه در وین گفت: اتحادیه اروپامی گوید که "به حقوق ایران بر اساس پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی، برای مصارف مسالمت آمیز انرژی هسته ای احترام می گذارد." اما این دیپلمات که مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران را دنبال می کند، گفت: پیشنهاد اتحادیه اروپا ایران را از توانایی ساخت اورانیوم بشدت غنی شده و پردازش مجدد پلوتونیوم بازپردازش شده باز می دارد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این دو نوع سوخت اتمی، سوخت نیروگاه های غیرنظامی هسته ای را تامین می کند اما در عین حال ممکن است استفاده نظامی نیز داشته باشد. مترجمام/2314/1423/1517/
۰ نفر