۴ دی ۱۳۹۶، ۰:۲۱
کد خبر: 82774423
T T
۰ نفر
تاكيد فرماندار املش بر اجراي دولت الكترونيك

رشت- ايرنا- فرماندار املش در جلسه شوراي اداري اين شهرستان با اشاره به فقدان حلقه ارتباطي براي اجراي دولت الكترونيك بر لزوم عملي كردن آن تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا، يونس محمودي اظهار داشت :با برگزاري نشست ها و هم انديشي هابا دستگاههاي اجرايي بايدموانع وراهبردهاي دولت الكترونيك استخراج وسپس به استاندارگيلان گزارش شود.
وي با اشاره به سفرهفته گذشته وزيرجهادكشاورزي به شهرستان املش گفت:ايشان قول دادند تمام مشكلات درحوزه چاي ومركبات رامرتفع كنند.
محمودي گفت:دربخش پروژه هاي عمراني درسال جاري به شهرستان املش 13ميليارد و 680ميليون تومان اعتباربراي246پروژه اختصاص يافته است كه 40درصدآن ازمحل تملك ودارايي هاست.
وي ادامه داد:تاكنون يك ميليارد و300ميليون تومان درحوزه اشتغال با محوريت دستگاههاي اشتغالزا شهرستان املش اختصاص يافته است واين دستگاهها بايد درجذب اين رقم تلاش كنند.
محمودي ازثبت اشتغال 228نفراملشي درسامانه صندوق الكترونيك كشورخبرداد وافزود:اين رقم درسال گذشته درشهرستان املش197نفربوده وماتوانستيم ازاين حيث با كاهش 3درصدي بيكاري نسبت به سال قبل مقام سوم رابعدازشهرستانهاي لاهيجان ورضوانشهردراستان كسب كنيم.
محمودي با اشاره به اختصاص 2ميلياردو875ميليون تومان اعتباربه شهرستان املش درقالب برش شهرستاني گفت:اين اعتباردر تعامل با استاندارازبند(د)تبصره 16بانك مركزي به شهرستان املش اختصاص يافته است.
وي درادامه همين مطلب افزود،:560ميليون تومان ازاعتبارفوق به بهزيستي املش ومابقي به كميته امدادامام(ره)اختصاص يافته وبا سود4درصدمي باشد.
فرمانداراملش گفت:اگرمديردستگاهي بخواهدمدل اقتصادمقاومتي رادرشهرستان املش اجرايي كندبايدتلاش كنندتمام اين اعتبارجذب ومشاغل مختلف درشهرستان رونق پيداكند.
محمودي به آسفالت راههاي روستاهاي بالادست املش به مسافت 25كيلومتراشاره كردوافزود:بدون ترديداين اقدام، تحولات مثبتي زيادي رابراي مردم اين نقاط رقم خواهدزد.
وي ازتبديل مجتمع كارگاهي لگموج املش به ناحيه صنعتي خبرداد وافزود:باتملك 50هكتاري زمين هاي اطراف ناحيه صنعتي آسيابسران املش،اين ناحيه نيزبه شهرك صنعتي تبديل خواهدشد.
وي درانتها ي سخنانش با انتقادازوزارت نيرووشركت آب منطقه اي گيلان افزود: املش ازشهرستانهاي داراي تنش آبي است؛بسياري ازسردهنه هاي آب زراعي منهدم وازبين رفته اند،انتظارداريم مديركل آب منطقه اي استان گيلان نسبت به رفع مشكلات شهرستان اقدام تا موجبات بالندگي كشاورزي در املش فراهم شود.
امام جمعه املش نيز در اين جلسه گفت:همه مامسئوولان موظفيم خدمت به مردم را سرلوحه كارخود قراردهيم ؛ما در شرايطي قرارداريم كه برطرف كردن هرمشكلي ازمردم باعث كمك به دولت وارتقاي نظام مي شود لذا انتظارمردم ،انتظاربجايي است.
امام جمعه املش افزود:ما در اكثرحوزه ها دچارمشكلاتي هستيم،بايدمشكلات شهرستان املش درحوزه هاي كشاورزي،آب زراعي وآشاميدني بهداشت ودرمان حل شود.
حجت الاسلام صفري افزود:روساي ادارات موظفندآنچه كه درخطبه هاي نمازفريادزده مي شود ودرد دل هاي مردم شهرستان است به گوش مديران كل خودبرسانند.
شهرستان املش با2بخش مركزي ورانكوه با مساحت تقريبي460كيلومترمربع در75كيلومتري شرق مركزگيلان واقع شده است.
خبرنگار: جهاني**انتشار دهنده: بابايي
7291/6030