۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۰:۰۰
کد خبر: 82754266
T T
۰ نفر

خط بطلان بنیاد مادر بر عصر حواشی ...

۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۰:۰۰
کد خبر: 82754266
خط بطلان بنیاد مادر بر عصر حواشی ...

كرمان - ایرنا - در كوچه پس كوچه های ناكجا آباد، سراغ ندانسته ها را می گیرند، ماهی بركه های بی خیالی سخت درگیر خود و از خویشتن خویش بیگانه و اكنون در فصل بی بدیل تن های تنها، بنیاد بین المللی مادر با اقدامی خارق العاده خط بطلانی بر عصر حواشی كشید!

به گزارش ایرنا، بی محابا به پیش می رانند، بودن در عین نبودن، ذره ذره از خود تهیشان می كند، همانهایی كه در جستجوی آنچه دارند بر گرد مدار نیستی می گردند، غافل از اینكه خانه دوست در چند قدمی است، مشروط به آنكه چشم دل باز كنند تا جان بیینند.
آنطرف تر چشم هایی همیشه نگران با دستانی چروكیده به درهای بسته دوخته شده تا شاید همانانی كه سالیان دراز با خون دل و شیره جان رشدشان داده به سراغش بیایند و تنها لحظه ای او را میهمان نگاهشان كنند.
اما امروز اینجا در دیار كریمان و درست در عنفوان عصر حواشی، شیرمردی كه اصل را به فرع نفروخته و گرفتار و سردرگم حاشیه ها نشده، بنیادی را اساس نهاده كه تحسین هر ببیننده ای را بر می انگیزد.
او بنیادی را بنا نهاده كه هر فرد باید ریشه آن را در دل و جانش بكارد و لحظه به لحظه تیمار كند.
'غلامرضا محمدی' مردی كه به یقین بانوی مهربانی به او مهر ورزیدن و دوست داشتن را آموخته است، مردی كه بنیاد بین المللی مادر را به بهانه تكریم مادران سرزمینش و حتی فراتر از آن بنا نهاد و دوست داشتن را برای آنهایی كه عشق را فراموش كرده اند، حجی كرد.
غلامرضا محمدی با تدوین نقشه راه یكصد ساله برای بنیاد بین المللی مادر و ثبت آن در بیش از 100 كشور جهان، سر آن دارد كه یادمان بیاورد اصل و اساس در زندگی هر فرد چیست، او در این عصر حواشی برای حركت در مسیر مهر، نقشه راه دارد و اصلش را به دست فراموشی نسپرده است.
او كه بی گمان در دامان بانوی آب و آیینه رشد یافته و شیره جان فرشته ها را نوش كرده اكنون دست بوس مادران است.
مردی از شیرمردان دیار فارس در ابتكاری زیبا و قابل افتخار، چراغ پر فروغ بنیاد بین المللی مادر را از شهرستان شیراز برافروخت و به بیش از یكصد كشور جهان رساند.
اكنون و در عصر فراغت از بودن، حضار شركت كننده در همایش تكریم از مادران كرمان، اشك های غفلت و عشق توامان یكدیگر را به نظاره نشستند.
حالا بنیاد بین المللی مادر آنقدر ریشه دوانیده كه مراكز علمی و دانشگاهی در این مهم ورود كرده اند و در راستای تبیین هدف والای این بنیاد بین المللی كه تبیین جایگاه و نقش مادر و معرفی وظیفه مادر در قبال فرزندان و جامعه و وظیفه متقابل فرزندان و جامعه در قبال مادر است، دست به اقدامات علمی پژوهشی زده اند.
و امروز دیار كریمان نظاره گر یكی از شاخص ترین اقدامات بنیاد بین المللی به عنوان تجلیل از مقام مادر بود.
امروز فرزندان دیار مهر و مهربانی در سالن همایش های بیمارستان پیامبر اعظم (ص) كرمان بر دست و پای مادرانشان بوسه زدند و همنوا با آنانی كه در فراق مادران از دست رفته شان ضجه می كردند، اشك ریختند.
اینجا حاشیه ای در كار نبود و آنچه جلوه می كرد اصل زندگی بود كه در دست و نگاه مادر خلاصه می شد و این بوسه ها خوابی در اوج بیداری بود كه به رسیدن تعبیر می شد.
به امید گسترش این مهر جاودان
خبرنگار و انتشار دهنده: نجمه حسنی*
3029