۵ مهر ۱۳۹۶، ۹:۵۶
کد خبر: 82678801
T T
۰ نفر

سد باورهاي مردانه

۵ مهر ۱۳۹۶، ۹:۵۶
کد خبر: 82678801
سد باورهاي مردانه

هفته نامه فروردين امروز در شماره جديد خود در گزارشي با تيتر سد باورهاي مردانه موانع حضور زنان در حوزه هاي مديريتي ارشد را بررسي كرده است.

در ابتداي اين گزارش آمده است، جامعه با انتخاب بانوان استان به عنوان اعضاي شوراي شهر و نماينده مجلس، باور خود را نسبت به توانمندي بانوان براي ايفاي نقش هاي تعيين كننده سياسي و اجتماعي نشان داده اما نظام مديريتي مردسالار هنوز در زمينه برطرف كردن تبعيض هاي جنسي براي به كار گماردن زنان شايسته و با تجربه در پست هاي مديريتي قدمي برنداشته است.

**باورهاي افراطي از جامعه زدوده شود
با توجه به جدي شدن مطالبه جامعه زنان براي برخورداري از سهم متناسب با ظرفيت خود براي حضور در عرصه هاي مهم تصميم گيري و مديريتي، مريم بيدخام، مديركل امور بانوان و خانواده استان قزوين در پاسخ به فروردين امروز مي گويد: امور بانوان اقدام به تهيه بانك اطلاعاتي بانوان توانمند استان در زمينه هاي مختلف كرده كه از جمله آنها، بانوان توانمند با تعريف شاخصه هاي مشخص چون كارمندان دولت، بانوان مدير و توانمند در عرصه توليد محصولات خانگي و صنايع دستي، سمن ها، فعالان اجتماعي و غيره است.
او ادامه مي دهد: البته اداره كل امور بانوان و خانواده استانداري، سامانه اي با هدف شناسايي توانايي بانوان استان قزوين براي بهره مندي در برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي آتي و بانك اطلاعاتي در سطوح مختلف علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي، كارآفريني راه اندازي كرده است.
بيدخام، استان قزوين را داراي پتانسيل بسيار بالايي از زنان با سوابق درخشان در عرصه مشاركت فعاليت هاي سياسي و اجتماعي عنوان مي كند و مي گويد:بانوان توانمند بسياري در رشته هاي مختلف و با رزومه هاي بسيار عالي در بدنه دولت و بخش هاي خصوصي حضور دارند كه براي پذيرش پست هاي مديريتي استان توانايي دارند.
هفته نامه فروردين امروز همچنين مطلب اصلي خود را به تغيير استاندار اختصاص داده كه تيتر آن با عنوان تغيير نماينده عالي دولتي در قزوين به روايت سياسيون، پايان اقتصاد، آغاز فرهنگي است.
هفته نامه فروردين امروز همچنين در اين شماره خود از اعلام بدهي 490ميليارد توماني شهرداري قزوين كه در جلسه شوراي شهر طرح شده، خبر داده است.
اين هفته نامه در صفحه حوادث خود نيز موضوع قتل وكيل دادگستري قزوين به دست همسر خود در دفتر كارش را پرداخته است.
خانه روزهاي پيري در قزوين، رژه اقتدار در آستانه عاشورا، بوي ماه مهر، ماه ترافيك از ديگر مطالب اين شماره هفته نامه فروردين امروز است.
فروردين امروز به مديرمسئولي امير رجبي منتشر مي شود.
7388*3013
خبرنگار:پريسا نوروزي**انتشار دهنده: رضا اولادي