۱۳ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8267325
T T
۰ نفر

عنوان های مهم مطبوعات روز جمعه ایتالیا

۱۳ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8267325
عنوان های مهم مطبوعات روز جمعه ایتالیا # رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/03/84 خارجی.مطبوعات.عنوان.ایتالیا. *** کوریره دلاسرا - کسری بودجه ،درگیری میان اروپا و ایتالیا - برلوسکونی : باید درباره اتحادیه اروپا تامل کرد - پروردی : بحث درباره رهبری چپگرایان را از سر بگیریم *** لارپوبلیکا - پرودی : برای رهبری چپگرایان می توان رای گیری کرد - حمله اروپا به ایتالیا بخاطر کسری بودجه - برلوسکونی : در اروپا کاغذبازی رواج دارد - نشست شرودر و شیراک ، لندن آماده حذف برنامه همه پرسی - ربایندگان کانتونی در افغانستان 40 هزار دلار می خواهند *** لاستمپا - پرودی: رهبری چپگرایان هم قابل بحث است - رژه نظامی به مناسبت روز جمهوری در رم - سرهنک قذافی به ایتالیا هشدار می دهد: اتوبان می خواهم - لندن همه پرسی درباره قانون اساسی را کنار گذاشت اروپام 315 /2171
۰ نفر