۱۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8266965
T T
۰ نفر
یک دادگاه اروپایی، نقض حقوق بشر توسط فرانسه را محکوم کرد # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/03/84 خارجی.فرانسه. حقوق بشر. نقض. دادگاه. دادگاه اروپایی حقوق بشر مستقر در شهر استراسبورک فرانسه، این کشور را به نقض حقوق بشر محکوم کرد. پایگاه اینترنتی این نهاد اروپایی روزچهارشنبه بااعلام این خبرافزود: دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم مذکور را به دنبال شکایت "کریستف وئتر" مبنی بر شنود به وسیله جاسازی "میکروفن" در ساختمان مسکونی اش توسط نیروهای پلیس فرانسه صادر شده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر که در شهر شرقی فرانسه "استراسبورک" فرانسه واقع است، صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان کشورهایی اروپایی از دولت متبوع خود را داراست، مشروط بر اینکه این افراد تمامی راههای موجود در کشور متبوع شان برای احقاق حق خود طی کرده باشند. پلیس فرانسه درسال 1997 باتوجه به اینکه "کریستف وئتر" متهم به قتل عمد بود، برای شنود مکالمات وی در منزل مسکونی اش "میکروفون" کارگذاشته بود که این امر سبب شد تا پلیس وئتر را به عنوان متهم اصلی دستگیرکند. کریستف وئتر به 20 سال زندان و پرداخت 2 هزار یورو به اتهام قتل عمد از سوی دادگاه محکوم شد. وی پیش از این در شکایت خود نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر اظهارداشته است: استفاده از وسایل شنود، غیرقانونی بوده و خواستار حذف این مدارک از پرونده جنایی خود شده است. دادگاه تجدید نظر شهر "مون پلیه" در جنوب فرانسه پیشتر پیرامون این پرونده رای داده بود که استفاده از وسایل شنود بر اساس ماده 81 و 100 قانون جزای فرانسه مجاز است. این درحالی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر تاکید کرده که اجرای این امر تنها از طریق وسایل مخابراتی میسراست نه جاسازی میکروفون. دادگاه اروپایی حقوق بشر با اشاره به ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که بر رعایت زندگی خصوصی افراد تاکید دارد فرانسه را دراین زمینه به نقض این حقوق و پرداخت یکهزارو 500 یورو جریمه نقدی محکوم کرده است. شبد اروپام -2092/270 1499/
۰ نفر