۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8261945
T T
۰ نفر
نهاد مدنی در انگلیس از سردرگمی در نشست نیویورک انتقاد کرد # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/02/84 خارجی.سیاسی.هسته ای.نیویورک. یک نهاد مدنی فعال در امور خلع سلاح هسته ای درانگلیس، هفتمین همایش بازنگری پیمان منع گسترش جنک افزارهای هسته ای "ان.پی.تی" در نیویورک را بدون برنامه و سردرگم توصیف کرد. مسوول بخش پژوهشهای هسته ای در "شورای امنیتی اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا" معروف به "بیسیک" روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا در لندن گفت: نهادهای مدنی بتدریج امید خود را نسبت به موفقیت این گردهمایی از دست می دهند. "نایجل چمبرلن" افزود: انتظار می رفت بعد از یک هفته و سپری شدن سخنرانیهای عمومی اعضا، از روز چهارشنبه هفته پیش نشست از طریق تشکیل کمیته های تخصصی خود، وارد بحث اصلی شود اما علی رغم یک هفته تاخیر هنوز این کمیته ها تشکیل نشده اند. کارشناسان مسایل کنترل سلاحهای کشتار جمعی و تسلیحات اتمی به اتفاق نمایندگان کشورهای امضاکننده پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای از 12 اردیبهشت برای بازنگری در این پیمان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک جمع شده اند. در جریان این همایش، نهادهای مدنی غیردولتی حضوری گسترده دارند و روز چهارشنبه نمایندگان این نهادها نقطه نظرهای خود را برای خلع سلاح هسته- ای دنیا در اختیار نمایندگان کشورهای شرکت کننده در همایش قرار می دهند. بیسیک به اتفاق "گروه پژوهش آکسفورد" مشترکا اقدام به تهیه چندین گزارش با هدف توصیه و مشاوره به شرکت کنندگان در همایش کرده اند. 16گزارش از این مجموعه انتشار عمومی یافته است و آخرین مورد آن نیز حاوی 15 پیشنهاد مشخص به همایش بازنگری دو روز پیش منتشر شد. این دو تشکل مدنی همچون بسیاری از تشکلهای مدنی دیگر نمایندگان خود را برای حضور دایم در این نشست به نیویورک گسیل کرده اند. چمبرلن به نقل از نماینده بیسیک و گروه پژوهش آکسفورد در نیویورک گفت که آمریکا به شکلی غیرعادی مانع از انجام بحثی ویژه درباره خلع سلاح خاورمیانه از سلاح هسته ای می شود. "این در حالیست که در نشست بازنگری قبلی در سال 2000میلادی تکلیف شده بود که موضوع خلع سلاح هسته ای در خاورمیانه به بحث و نتیجه گیری گذاشته شود." بیسیک همواره قدرت هسته ای رژیم اشغالگر قدس را به چالش کشیده و سکوت قدرتهای هسته ای بویژه آمریکا در برابر تخلفهای اسرائیل را مانع مجموعه تلاشهای مرتبط با خلع سلاح هسته ای دنیا اعلام کرده است. به گفته چمبرلن، درحالی که مهمترین بحث پیمان از بین بردن سلاحهای هسته ای در اختیار پنج قدرت اتمی دنیا است اما نشست نیویورک نشان داده است که هیچیک از این کشورها تمایلی به پرداختن به این موضوع ندارند. آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین پنج قدرت هسته ای هستند که از نگاه ان.پی.تی مجاز به داشتن سلاح هسته ای شناخته شده اند. اما این کشورها موظفند بتدریج از تواناییهای تسلیحات هسته ای خود کاسته و برای جلوگیری از گسترش این گونه سلاحها، خدمات هسته ای صلحآمیز در اختیار امضاکنندگان پیمان قرار دهند. آمریکا و روسیه در مجموع بیش از 90درصد از زرادخانه هسته ای دنیا را در اختیار دارند. چمبرلن گفت که آمریکا تلاش دارد بجای پرداختن به موضوع خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای، صرفا بر روی فراز "عدم دستیابی به سلاحهای هسته ای" در این پیمان تاکید کند تا از این رهگذر موضوع ایران را به مرکز توجه مباحث اصلی کنفرانس بکشاند. بیسیک و گروه پژوهش آکسفورد در یکی از گزارشهای خود که اخیرا منتشر شد، در خصوص برنامه هسته ای ایران پیشنهاد کردند امکان غنی سازی اورانیوم به ایران داده نشود و سوخت نیروگاههای هسته ای این کشور از خارج تامین شود. بااین حال این دو نهاد تاکید کردند که موضوع ایران نباید محور اصلی مذاکرات بازنگری قرار گیرد و ضروری است از سیاسی شدن فضای کنفرانس اجتناب شود. چمبرلن گفت که کشور مصر به شدت خواستار آن است تا موضوع خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای در کمیته های نشست مورد بحث قرار گیرد و دیگر کشورهای غیرمتعهد نیز از آن حمایت می کنند. وی با ابراز ناامیدی نسبت به تاثیری که سازمانهای غیردولتی در جریان این کنفرانس می توانند بر قدرتهای هسته ای داشته باشند، گفت: مهم این است که در پایان همایش معلوم شود پنج قدرت هسته ای در چه زمان و به چه صورتی سلاحهای هسته ای خود را نابود خواهند کرد. چمبرلن احتمال تمدید زمان برگزاری همایش را منتفی دانست و گفت که کسی انتظار ندارد این نشست بیش از چهار هفته بطول انجامد و شواهد امر نیز حاکی از آن است که قدرتهای هسته ای هیچ تمایلی به پرداختن به موضوع راههای عملی خلع سلاح هسته ای ندارند. Research Oxford(BASIC)Counci Information Security American British ,(ORG), Group اروپام 346/2221/127
۰ نفر