۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8259438
T T
۰ نفر
گزارشی از تظاهرات کمونیستها در مسکو بمناسبت روز جهانی کارگر # مسکو،خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/02/84 خارجی.روسیه.روزکارگر.تظاهرات.کمونیستها.میدان سرخ بیش از ده هزار تن از کمونیست ها وطرفداران آنها روز یکشنبه در مسکو به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کارگر دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. تظاهرکنندگان در حالی که تعداد پرچمهای سرخ با نشانه داس و چکش آنها از تعداد راهپیمایان بیشتر بود خواستار احیای شوروی سابق و برپایی حکومت زحمتکشان شدند. هزاران تصویر از لنین ، استالین و علامت هاو پرچمهای شوروی سابق در دست تظاهرکنندگانی که بیشترشان کمونیستهای سالخورده بودند اما تعداد جوانان آنها نیز چشمگیر بود ، وجود داشت. تظاهرکنندگان از ساعت 8 صبح در میدان "کالوژسکایا" (اکتبرسابق ) که بزرگترین مجمسه لنین درآن قراردارد تجمع کرده ، سرودهای انقلابی خواندند و یاد شوروی سابق را گرامی داشتند. دراین محل علاوه بر پخش سرودهای دوران شوروی ،انواع نشریات ، نوار کاست و کتابهای مربوط به کمونیستها توزیع و فروخته می شد و افراد حاضر روز کارگر را به یکدیگر تبریک گفتند. این اجتماع در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و صدها نفر از نیروهای مجهز پلیس در اطراف میدان مستقر شده بودند. تظاهرکنندگان ساعاتی بعد ، در حالی که پارچه نوشته هایی با مضامین انقلابی در حمایت از زحمتکشان ، مخالفت با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کرملین و احیای شوروی سابق در دست داشته و شعارهای ضد دولتی سر میدادند به سوی میدان سرخ مسکو که آرامگاه لنین در آن قرار دارد دست به راهپیمایی گسترده زدند. گنادی زوگانف رییس حزب کمونیست، دیمیتری راگوزین رییس جناح میهن دوما و مقامات احزاب مخالف دولت ،میهن، زحمتکش و ناسیونال بلشویک در پیشاپیش راهپیمایان بودند. راهپیمایان هنگامی که به مقابل کاخ کرملین در جوار میدان سرخ رسیدند شعارهای ضد دولتی و انتقادی علیه پوتین راشدت دادند. نیروهای امنیتی و پلیس در این محل رفتار تظاهرکنندگان را با دقت زیر نظر داشتند. تعدای زیادی از جوانان کمونیست که به نظر می رسید از گروههای افراطی باشند ، در تظاهرات امروز صورت های خود را با پارچه های سیاه و سرخ پوشانده بودند. همچنین برخی جوانان کمونیست از جمله دختران در این تظاهرات چفیه های عربی دور گردن خود بسته بودند و چند تن نیز، لباسهایی منقش به تصویر بن لادن برتن داشتند. حضور تظاهرکنندگان سالخورده که لباسهای سرخ بر تن کرده و مدالهای زمان شوروی سابق را بر سینه هایشان آویزان کرده بودنددر این تظاهرات جلب توجه می کرد. افراد سالخورده نظامی کمونیست که بازماندگان جنک های جهانی و جنک افغانستان بودند در این تظاهرات ، پیشاپیش جمعیت و در حالیکه لباسهای فرم بر تن داشتند، حرکت می کردند. مسیر چند کیلومتری راهپیمایی از میدان "کالوژسکایا" تا میدان سرخ مسکو امروز بر روی خودروها بسته شده بود و این مسیر تحت کنترل کامل پلیس بود. گروهها و احزاب دست چپی و کمونیستی تظاهرکننده ، خود افراد جوانی را با بازوبندهای مشخص و سرخ رنک برای انتظامات در نظر گرفته بودند که از جمعیت متمایز بود. تعداد زیادی از خبرنگاران، فیلمبرداران و عکاس های داخلی و خارجی از تظاهرات امروز کمونیستها عکس و خبر تهیه کردند. اروپام 355
۰ نفر