۱۴ فروردین ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8253319
T T
۰ نفر

حاجم الحسنی با 215 رای رئیس مجمع ملی عراق شد

۱۴ فروردین ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8253319
حاجم الحسنی با 215 رای رئیس مجمع ملی عراق شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/01/84 خارجی.سیاسی. حاجم الحسنی با 215 رای به ریاست مجمع ملی عراق انتخاب شد. به گزارش تلویزیون الشرقیه در جلسه ظهر یکشنبه این مجمع، 241 رای به گلدان ریخته شد که در نتیجه دکتر حسین شهرستانی با 157 رای به عنوان نایب اول رئیس مجمع و عارف طیفور نیز با 96 رای به عنوان نایب رئیس دوم مجمع برگزیده شدند. انتظار می رود در نشست امروز مجمع ملی عراق رئیس جمهور موقت این کشور نیز انتخاب شود. صویر/1491/1431
۰ نفر