ارسال طرح تعطيلات رسمي به مجلس تا يك ماه آينده/طرح جديد بايد نظر علما و نخبگان را جلب كند

تهران-ايرنا-رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح ساماندهي تعطيلات رسمي كشور براي بررسي بيشتر به مركز پژوهش ها ارسال شد و انتظار مي رود تا يك ماه آينده براي تعيين تكليف به مجلس ارائه شود.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني خانه ملت، سلمان خدادادي با يادآوري اين كه سازماندهي و ساماندهي تعطيلات رسمي كشور امري ضروري است، افزود: موضوع ساماندهي تعطيلات رسمي كشور دغدغه مجالس ششم تا دهم بوده اما به دليل آن كه در ميان علما، صاحب نظران و نخبگان موضوعي چالش زا و بحث برانگيز بوده اين موضوع تاكنون تعيين تكليف نشده است.
نماينده مردم ملكان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه طرح ساماندهي تعطيلات رسمي كشور براي بررسي بيشتر به مركز پژوهش هاي مجلس ارسال شد، خاطرنشان كرد: كليات اين طرح در كميسيون اجتماعي تصويب نشد و بر اساس آيين نامه داخلي مجلس آن را براي بررسي بيشتر به مركز پژوهش ها ارسال كرديم تا بررسي‌هاي كارشناسي در مورد آن انجام شود.
وي خاطرنشان كرد: طرح ساماندهي تعطيلات رسمي جامعيت و پختگي لازم را نداشت و از مركز پژوهش هاي مجلس درخواست كرديم كار تحقيقاتي و كارشناسي بر روي آن انجام دهد.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس همچنين گفت: موضوع ساماندهي تعطيلات رسمي كشور در بين اقشار مختلف دچار چالش هايي است و بايد پختگي و جامعيت لازم در مورد آن اعمال شود.
خدادادي با بيان اين كه در طرح ساماندهي تعطيلات رسمي تعطيلي روزهاي پنج شنبه به شنبه موكول شده است، تصريح كرد: برخي معتقدند روز شنبه با تعطيلات رسمي كليميان همخواني دارد بنابراين در اين زمينه شائبه هايي ايجاد مي شود و نمي توان نسبت به آن بي توجه بود.
وي ادامه داد: در طرح ساماندهي تعطيلات بيش از 15 مورد تغيير در تعطيلات رسمي اعمال شده بود، در اين طرح تعطيلات نوروز به پنج روز كاهش و روز 12 و 13 فروردين و همچنين 15 خرداد از تعطيلات رسمي حذف مي شود.
وي يادآور شد: پيشنهاد تعطيلي شنبه به جاي پنج شنبه تبعات اجتماعي زيادي را براي كشور به همراه دارد از اين رو آن را براي بررسي بيشتر به مركز پژوهش هاي مجلس ارسال شده است تا بتوان نظر مثبت علما، مجلس، دولت، نخبگان و تمامي اقشار را دريافت كند.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اين كه انتظار مي رود طرح ساماندهي تعطيلات رسمي در يك ماه آينده از سوي مركز پژوهش ها به مجلس ارائه شود، گفت: بعد از ارائه اين طرح به طور قطع مجلس بر روي نظر و ديدگاه مركز پژوهش ها در مورد ساماندهي تعطيلات تصميم گيري خواهد كرد.
سيام**9121 **1336 تنظيم كننده: سميه لاري**انتشار: مهرنوش خانزائي