۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۳۲
کد خبر: 82512030
T T
۰ نفر
خشكي تالاب هاي فارس با تغيير اقليم توجيه نمي شود

شيراز - ايرنا - پدر علم هيدروژئولوژي ايران و استاد دانشگاه شيراز با بيان اينكه برخي مي خواهند خشكي تالابهاي بختگان، طشك و ديگر تالابهاي استان فارس را با تغيير اقليم توجيه كنند، گفت: خشكي تالابهاي فارس با تغيير اقليم توجيه نمي شود، تغيير اقليم بهانه اي بيش نيست، بهانه اي كه رنگ و بوي سياسي دارد.

به گزارش ايرنا، دكتر عزت الله رئيسي اردكاني روز دوشنبه در كارگاه آموزشي و نشست مشورتي تدوين برنامه مديريت جامع تالابهاي بختگان ، طشك و كمجان در شيراز افزود: چگونه مي توان خشكي تالاب هاي استان فارس را به حساب تغيير اقليم گذاشت در حالي كه ما در دهه هاي گذشته همين شرايط بارندگي و همين اقليم را داشته ايم ، متوسط بارندگي 244 ميليمتر براي شيراز و برخي مناطق استان فارس كه در سال زراعي جاري شاهد آن هستيم دقيقا در سال 1346 و برخي سالهاي دهه 50 و 40 تكرار شده است ، بنابراين نبايد كم باراني ها را به حساب تغيير اقليم گذاشت .
وي با بيان اينكه در سال زراعي جاري تا بهمن ماه 95 بارندگي قابل توجهي در فارس نداشتيم و همه نگران كم بارشي بودند، گفت: دقيقا در سالهاي ددهه 40 اين نوع بارندگي در فارس تكرار شده است، اين مسايل به ما گوشزد مي كند كه بايد از گذشته درس بگيريم و با دخالت هاي بي رويه در اقليم و طبيعت، سلامت محيط زيست را به خطر نياندازيم .
استاد دانشگاه شيراز در ادامه بر لزوم جلب مشاركت مردم و اتخاذ راهكارهايي براي مديريت مصرف و مديريت منابع آب تاكيد كرد و گفت : زماني يك نفر در سده هاي گذشته به درستي سهيمه آب قنات را بين كشاورزان به صورتي عادلانه تقسيم مي كرد و اگر مشكلي پيش مي آمد با ريش سفيدي و كدخدا منشي مسايل حل و فصل مي شد، امروز اين همه دستگاه عريض و طويل در حوزه آب و كشاورزي و محيط زيست داريم اما كار همان يك نفر را نمي تواند به درستي انجام دهد .
پدر علم هيدروژئولوژي ايران در ادامه گفت : تا زماني كه ساكنان اطراف درياچه هاي بختگان و طشك و ساير تالاب ها و درياچه ها منفعت خود را در پر آب بودن اين درياچه ها نبيينند و زندگي خود را به پر آب بودن تالابها ندانند نمي توان به احياي اين تالابها اميدي داشت ، پر آب بودن تالابها به ريختن حقابه در اين درياچه ها نيست بلكه به آن است كه آبي كه وارد درياچه مي شود با چاههاي مجاز و غير مجاز اطراف درياچه ها خارج نشود.
اين متخصص آب شناسي و عضو هيات علمي دانشگاه شيراز با بيان اينكه 70 هزار چاه از اّب هاي زير زميني فارس برداشت مي كنند، گفت: سازمان آب با زحمات زياد براي چاه ها كنتورهاي هوشمند گذاشته است تا پس از برداشت مقدار مشخصي آب، برق كنتور قطع شود اما متاسفانه برخي كشاورزان و بهره برداران حتي كنتور هوشمند را هم دور مي زنند و با گرفتن انشعاب غير مجاز برق موتور پمپ ها را به كار مي اندازند و هر چه بخواهند از سفره هاي آب زير زميني برداشت مي كنند ، با اين نوع نگاه به منابع آبي كه هر كس هر چه بردارد برداشته است چگونه مي توان به احياي تالابها اميد داشت ؟
دكتر رئيسي اردكاني در ادامه گفت : موتور پمپ ها در چاههاي غير مجاز و مجاز اطراف تالابهاي بختگان و طشك سالانه 3/3 ميليارد متر مكعب آب برداشت مي كنند ، با اين حجم برداشت هر چقدر براي اين تالابها حقابه قانوني تعيين شود باز هم نبايد به احياي درياچه ها اميد داشت ، آيا سازمان آب مي تواند براي هر موتور پمپ يك مامور بگمارد؟ آيا مي توان براي هر چاه يك نفر بازرس تعيين كرد ؟ قطعا چنين كاري ميسر نيست .
اين استاد گروه آبشناسي بخش علوم زمين دانشگاه شيراز گفت : سيستم هايي موسوم به سيستم افغاني در احداث چاه ابداع شده كه طي 24 ساعت يك چاه آبدار مي زند و تحويل مي دهد ، اگر مشاركت مردم اطراف درياچه هاي فارس بالا نباشد و خود مردم برا ي حفظ تالاب آستين همت بالا نزنند از هيچ سازماني و از هيچ دستگاهي هيچ كاري بر نمي آيد .
رئيسي اردكاني همچنين گفت : شوراهاي اسلامي شهر و روستا قاعدتا بايد بتواند در موارد اختلاف ميانجيگري كند و به رفع اختلاف كمك نمايد اما مي بينيم كه شوراها در اين مناطق هيچ نفوذي ندارند و هيچكس حرف شورا را نمي خواند ، احياي تالابهاي فارس جز جلب مشاركت مردم و جزبازگشت به همان زمان قنات و ميراب راهي ديگر ندارد .
استاد گروه آبشناسي بخش علوم زمين دانشگاه شيراز ادامه داد : مواقعي بوده است كه ما با مقاومت بسيار زياد كشاورزان و بهره برداران مواجه شده ايم ، حتي توصيه هاي كارشناسي هم دراين شرايط نيمتوانيم بكنيم ، مواردي بوده است كه بهره برداران ، كارشناسان را تهديد به كتك كاري كرده اند ، چگونه ميتوان در چنين شرايطي انتظار داشت كه آبي بر بستر بختگان بماند .
وي ياد اور شد : سازمان هاي مسوول و محيط زيست بايد پس از تعيين حقابه قانوني بختگان و ساير درياچه ها ان را از مراجع قضايي پيگيري كنند ، اگر پاي قانون در ميان نباشد هر كس هر كاري خواست مي كند و آسان ترين كار دست اندازي به حقابه تالابها است ريال قانون بايد جلوي اين دست اندازي ها را بگيرد.
كارگاه آموزشي و نشست مشورتي تدوين برنامه مديريت جامع تالابهاي بختگان ، طشك و كمجان روز دوشنبه در شيراز آغاز به كار كرد.
در اين نشست 2 روزه استادان دانشگاه ، متخصصان حوزه محيط زيست و اعضاي كارگروههاي تخصصي به بررسي راهكارهاي علمي در موضوع مديريت جامع تالابهاي بختگان ، طشك و كمجان مي پردازند.
6113/ 2027
خبرنگار : نيكنام خشنودي ** انتشاردهنده: سيداحمد نجفي