كنسرسيوم صادراتي تعاوني هاي خراسان جنوبي تشكيل مي شود

بيرجند - ايرنا - معاون امور تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي به تشكيل كنسرسيوم صادراتي تعاوني هاي استان اشاره كرد و گفت: تحقق اين مهم سبب رشد پايدار و گسترش فرصت هاي شغلي در بخش تعاون مي شود و هدف از تشكيل كنسرسيوم هم افزايي بيشتر در اين موضوع است.

حسن سروري روز پنجشنبه در حاشيه نشست بررسي تشكيل كنسرسيوم صادراتي تعاوني هاي استان در گفت و گو با ايرنا افزود: توسعه صادرات بخش تعاون مستلزم اتكا به توليد محصول صادراتي محور تعاوني هاست.
وي گفت: توجه به صادرات محصولات توليدي و خدمات آنها به عنوان محرك اصلي افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد استان و كشور مطرح است.
وي، ايجاد قدرت رقابتي، تقويت و توسعه ظرفيت هاي تجاري، هماهنگي و برنامه ريزي، دوري از اقدامات جزيره اي و حذف دلال ها، پيگيري تشكيل نمايشگاهها، معرفي خوب محصولات استان از يك بستر مطمئن، پيگيري ايجاد برند و بازار امن و شبكه اي كردن تعاوني ها در فرآيند صادرات كالا را از مهمترين دلايل تشكيل كنسرسيوم صادراتي عنوان كرد.
به گزارش ايرنا، سروري يادآور شد: در تشكيل اين كنسرسيوم از حضور افراد با تجربه در صادرات كالا وهمچنين شركت دانش بنيان جاده ابريشم كه در زمينه ايجاد بستر مجازي براي معرفي كالاها و محصولات استان است استفاده خواهد شد.
وي اظهار اميدواري كرد با همكاري اتاق تعاون و اتحاديه و شركت هاي تعاوني زمينه تقويت اين كنسرسيوم فراهم شود.
*7557* 2047 *خبرنگار* رقيه محمدي - انتشار دهنده - عباسقلي اشكورجيري