تخلف در نماي ساختمان خط قرمز مديريت شهري باشد

تهران - ايرنا - رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه در باره اجراي ضوابط نماي ساختمان ها در شهر تهران نگراني هايي وجود دارد گفت: تخلف در نماي ساختمان ها بايد خط قرمز مديريت شهري باشد.

به گزارش ايرنا محمد سالاري روزسه شنبه در دويست و شصتمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران با ارائه گزارشي در باره كميته هاي نماي مناطق 22 گانه شهر تهران افزود: در اجراي ضوابط نما تضميني وجود ندارد.
وي گفت: از سوي ديگر سازمان نظام مهندسي اجراي ضوابط را به ناظران تكليف نكرده كه اين موضوع نيز موجب نگراني شده است.
سالاري با بيان اينكه هنوز با اين تخلف بطور خط قرمزي برخورد نشده و به كميسيون ماده صد ارائه نمي شود گفت: بايد به شهرداران مناطق تاكيد شود كه عوامل شهرداري با تخلفات نما در حين اجرا برخورد و از ادامه كار ممانعت كنند.
عضو شوراي شهر تهران گفت: در حال حاضر نگراني اين است كه معاونت شهرسازي و معماري بررسي نقشه نما را به بعد از صدور پروانه موكول كرده كه اين مساله پايبندي به اجراي نما را كاهش مي دهد.
وي در ادامه با اشاره به روند تصويب ضوابط نماي ساختمان خاطر نشان كرد: در سال اول شوراي چهارم موضوعات مربوط به ساماندهي سيما و منظر شهري اعم از املاكي كه در حال گرفتن پروانه هستند و در فرآيند سيستمي صدور پروانه نقشه هاي نماي آن ها بررسي مي شود و يا ساختمان هايي كه در گذشته احداث شده اند و در يك نابهنجاري تمام عيار براي نماي شهر بوده مورد توجه قرار گرفت.
عضوشوراي اسلامي شهرتهران با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب اسلامي نسبت به سيما و منظر شهري هشدار داده اند گفت: در سند چشم انداز 1404 كشور در موضوع مربوط به آمايش سرزمين بحث حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، بازآفريني و روز آمد سازي معمار ي ايراني ـ اسلامي ، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها مورد توجه قرار گرفته و به تصويب رسيده است.
سالاري گفت: در قوانين شوراي عالي شهرسازي و معماري در ادوار گذشته مصوباتي در اين باره از جمله ضوابط و مقررات ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري(پاكسازي وبهسازي نماها و جداره ها٬ مناسب سازي معابر پياده راهي و پياده روها٬ ساماندهي منظر شهري وجود دارد.
وي گفت: در دوره هاي گذشته شوراي شهر نيز طرح ها و لوايحي به تصويب رسيده است.
رئيس كميسيون شهرسازي در مورد روند شكل گيري كميته هاي نماي مناطق گفت: با شروع به كار شوراي چهارم بررسي ضوابط اوليه نما دركميسيون شهرسازي و معماري در دستور كار قرار گرفت.
سالاري خاطر نشان كرد: با تصويب طرح الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه دستورالعمل ساماندهي نماهاي شهر تهران در ابتداي سال 1393، شهرداري مكلف به ارائه لايحه دستورالعمل ساماندهي نما ظرف مدت يك ماه شد.
وي گفت: با اين وجود بدون ارائه و تصويب لايحه در شورا، دستورالعمل ساماندهي نماهاي شهر تهران براي اجرا ابلاغ شد.
سالاري گفت: از آن زمان شهرونداني كه مي خواهند پروانه بگيرند در فرآيند صدور پروانه بايد نماي ساختمان ها در كميته اي متشكل از معاون شهرسازي و معماري منطقه يا نماينده وي، يك نفر ناظر از كميسيون شهرسازي و معماري، كارشناس منطقه و دو نفر از اساتيد صاحب نظر دانشگاهي و يك نفر نماينده معاونت شهرسازي و معماري از مركز در مناطق مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: ساختمان هاي شهر تهران به ساختمان ‌هاي عادي، با اهميت،شاخص، بسيار شاخص تقسيم بندي شده است.
عضو شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: دو مورد اول در كميته هاي نما و ساختمان هاي شاخص در معاونت شهرسازي و معماري و ساختمان هاي بسيار شاخص در شوراي ارتقاء كيفي كه شهردار تهران، معاونين مرتبط و مسئولان سازمان ها و نهادهاي مرتبط و اعضاي شورا هستند مورد بررسي قرار مي گيرند.
سالاري با اشاره به برخي اقدام هاي انجام شده در كميته هاي نما خاطر نشان كرد: بررسي الگوي راهنماي طراحي، كنترل و اجراي نماهاي شهري، بررسي دستورالعمل شيوه تشكيل كميته هاي نماي مناطق، نشست تخصصي با اساتيد در خصوص سيما و منظر شهر تهران، ارتقاي سطح دانش ناظران شورا در كميته نماي مناطق، نظارت بر عملكرد كميته هاي نماي مناطق و دريافت گزارش و مستندسازي عملكرد كميته نماي مناطق از جمله اقدامات اين كميته است.
وي در ادامه با بيان پيشنهاداتي براي ارتقاء فعاليت كميته هاي نما گفت: حضور مداوم معاون شهرسازي و معماري و ساير مسئولان منطقه در جلسات كميته نماي مناطق، همكاري و هماهنگي دفاتر خدمات الكترونيك شهر با كميته نماي مناطق، نظارت بر اجراي نما از طريق نصب بنر طرح مصوب در كميته نما در محل اجرا ساختمان از جمله اين پيشنهادات است.
سالاري ارائه راهكارهاي تشويقي و اهداي پلاك طلايي، نقره اي و يا برنزي به نماي برتر ، تشويق طراحان و معرفي نماهاي برتر منطقه براي الگوبرداري سايرين، ارائه بسته هاي تشويقي به نماهاي برتر، مستند سازي عملكرد كميته هاي نما را از ديگر پيشنهادات عنوان كرد.
تهرام/7244/1831

سرخط اخبار جامعه