شاه ميگوي آذربايجان غربي به چهار كشور جهان صادر مي شود

اروميه- ايرنا - مدير شيلات و آبزيان آذربايجان غربي گفت: شاه ميگوي توليدي در استان به كشورهاي اروپايي فرانسه، آلمان، ايتاليا و ارمنستان صادر مي شود.

محمد شيروليلو روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: استحصال 52 تن شاه ميگو توسط پنج شركت بهره بردار انجام شده و شاه ميگو هاي صيد شده بعد از عمل آوري و بسته بندي به صورت زنده به كشورهاي اروپايي صادر مي شوند.

وي اظهار كرد: ميزان ارزآوري سالانه شاه ميگو از طريق صادرات بيش از 30 ميليارد ريال است.

مدير شيلات و آبزيان آذربايجان غربي گفت: شاه ميگوي دراز آب شيرين درياچه پشت سد ارس جانداري مختص منابع آبي در آذربايجان غربي است و 70 نفر صياد محلي ساليانه زير نظر مديريت شيلات استان اقدام به صيد اين موجود مي كنند.

مدير شيلات و آبزيان آذربايجان غربي با اشاره به ميزان صادرات آبزيان از استان به ساير كشورها گفت: صادرات 400 تن انواع آبزيان سردابي و گرمابي و يك ميليون قطعه ماهيان زينتي به كشورهاي عراق و جمهوري آذربايجان از جمله فعاليتهاي ديگر اين بخش در استان است.

وي با بيان اينكه دو هزار و 36 نفر در مراكز آبزي پروري آذربايجان غربي اشتغال دارند، اظهار كرد: در يك سال گذشته 16 هزار و 527 تن انواع آبزيان در منابع آبي و 543 مركز و مزرعه تكثير و پرورش آبزيان توليد شده است.

مدير شيلات و آبزيان آذربايجان غربي گفت: ماهيان كپور، آمور، فيتوفاك و بي كت از جمله ماهيان توليدي هستند كه علاوه بر تامين مراكز ماهي لازم در استان به ساير استان ها شامل گيلان، مازندران، گرگان و كرمانشاه نيز صادر مي شوند.

شيروليلو اظهار كرد: هم چنين مطالعات مربوط به شناسايي مناطق مستعد آبزي پروري در هفت شهرستان چايپاره، پلدشت، سردشت، سلماس، تكاب، اروميه و شاهين دژ در استان به اتمام رسيده است.

مدير شيلات و آبزيان آذربايجان غربي ادامه داد: توسعه پرورش ماهي قزل آلا در قفس و توسعه بازارهاي عرضه آبزيان در استان، كنترل بهداشتي محصولات توليدي از مرحله صيد تا عرضه به مصرف كنندگان، اجراي پروژه مكانيزاسيون در مزارع موجود جهت افزايش توليد دو تا سه برابر ظرفيت از جمله مهمترين اقدامات انجام شده در حوزه شيلات و آبزيان در آذربايجان غربي در طول يك سال گذشته است.

آبزيان توليدي در استان از تنوع ويژه اي برخورداربوده كه شامل چهار گونه ماهيان گرمابي، ماهي قزل آلا و بيش از 10 گونه بومي از جمله ماهي سوف و ماش هستند كه از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار هستند.

2093/7125