غلامحسين دهقاني به عنوان معاون نمايندگي جمهوري اسلامي ايران درسازمان ملل فعاليت خود را آغاز كرد

نيويورك - غلامحسين دهقاني به عنوان سفير و معاون نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل از روز دوشنبه فعاليت خود را در اين نمايندگي آغاز كرد.

به گزارش ایرنا، عصر دوشنبه به وقت محلی مراسم تودیع ومعارفه اسحاق آل حبیب و دكترغلامحسین دهقانی با حضور محمد خزاعی رییس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و سایر دیپلمات های كشورمان درمحل این نمایندگی برگزار شد.

در این مراسم آقای خزاعی ضمن تقدیر از خدمات اسحاق آل حبیب و همچنین سید وحید كریمی برای غلامحسین دهقانی و كیومرث جاویدنیا كه از امروز به جمع نمایندگی كشورمان در سازمان ملل پیوستند، آرزوی موفقیت در انجام وظایف سازمانی كرد.

غلامحسین دهقانی كه از امروز به عنوان سفیر و معاون نمایندگی كشورمان در سازمان ملل فعالیت خود را آغاز كرد، دبیر مرجع ملی كنوانسیون سلاح های شیمیایی، رییس اداره معاهدات خلع سلاح و مدیركل سیاسی بین الملل وزارت امور خارجه از جمله مسوولیت های اجرایی وی در گذشته است.

اسحاق آل حبیب بیش از چهار سال مسوولیت معاون نمایندگی كشورمان در سازمان ملل را برعهده داشت.

اروپام 1908