۱۷ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7819186
T T
۰ نفر
سه هزار و 600 واحد مسکونی توسط تعاونیهای استان مرکزی در حال ساخت است # ساوه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/06/83 داخلی.اقتصادی.تعاون.مسکن مدیر کل تعاون استان مرکزی گفت: هم اکنون سه هزار و 600 واحد مسکونی در این استان توسط تعاونیهای مسکن در حال ساخت است. "خلیل الله کریمیان" روز سه شنبه در مراسم افتـتاح همزمان 92 طرح تعاونی استان مرکزی درساوه افزود: 14 هزارو 485 واحدمسکونی تاکنون توسط تعاونیهای مسکن استان مرکزی ساخته و تحویل متقاضیان شده است. وی اظهار داشت: با تشکیل سه هزار تعـاونی و 260 هزار نفر عضو بیش از 16 هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد شده است. وی، با اشاره به افزایش سرمایه گذاری اولیه توسط اعضای تعاونیها نسبت به سالهای گذشته افزود: هم اینک بیش از 50 درصد سرمایه مورد نیاز توسط اعضای تعاونیهاسرمایه گذاری می شود که این رقم در گذشته تنها 5/0 درصد بوده است.
کریمیان اضافه کرد: طبق برنامه سوم توسعه باید 950 تعاونی درمدت اجرای این برنامه تشکیل می شد که خوشبختانه تاکنون استان مرکزی باتاسیس یکهزار و 425 شرکت تعاونی 50 درصد نیز بیش از برنامه پیش بینی شده فعالیت داشته است. وی گفت: این استان از لحاظ تعـداد طرحهای قابل بهره برداری در بخش تعاون در هفته گرامیداشت تعاون با 92 طرح تعاونی پس از استان تهران عنوان دوم را به خود اختصاص داده است. درادامه این مراسم که با حضور معاون سیاسی استاندار استان مرکزی برگزار شد 92 طرح تعاونی در زمینه های کشاورزی، صنعتی و معدنی، خدمات، مسکن به طور همزمان درشرکت تعاونی تولیدی شیمی قائم ساوه به بهره برداری رسید. این طرحها با سرمایه گذاری اولیه 110 میلیاردو 547 میلیون ریال و دریافت تسهیلاتی بالغبر 24 میلیارد و 990 میلیون ریال اجراشده ویک هزار و 66 فرصت شغلی جدید در استان مرکزی ایجاد کرده است. 2458/551/557/421
۰ نفر