۱۲ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7818696
T T
۰ نفر
سه پروژه گازرسانی در شهرستان ورامین به بهره برداری رسید # تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/06/83 داخلی.اقتصادی.گاز مدیرعامل شرکت گازاستان تهران گفت: با بهره برداری از سه پروژه گازرسانی در شهرستان ورامین 540 خانوار با جمعیتی حدود دو هزار و 700 نفر از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. "کریم ناصری"روزپنجشنبه درگفت وگو باخبرنگارایرناافزود: برای راه اندازی وبهره برداری این پروژه ها حدود هشت هزار و 49 میلیون ریال اعتبارهزینه شده است. وی افزود: همچنین عملیات اجرایی گازرسانی به شهرک اردستانی و فرهنگیان پیشوای ورامین با10هزار مترشبکه گذاری و 370 انشعاب و هزینه اجرایی سه هزار و 633 میلیون ریال اعتبار آغاز شده است. این شهرک با900 خانوار بیش از چهار هزار و 500 نفر جمعیت دارد. مدیر عامل شرکت گاز استان تهران گفت: عملیات اجرایی گازرسانی به شهرک -های "گل ها"، "خانه کارگر"و"حفره خالی خیرآباد مدرس" شهرستان ورامین نیز با 16 هزار متر شبکه گذاری، 600 انشعاب و هزینه ای حدود پنج هزار و 820 میلیون ریال آغازشده است. وی ادامه داد: بااتمام این پروژه یکهزار و 350 خانوار با جمعیت تقریبی هفت هزار نفر از نعمت گاز بهره مند می شوند. ناصری افزود: هم اکنون حدود 80 درصد شهرستان ورامین گازرسانی شده و برای گازرسانی مناطق باقیمانده این شهرستان برنامه ریزی هایی نیزانجام گرفته است.
تهرام.2815/ 1064
۰ نفر