۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7817002
T T
۰ نفر
گاز محدوده ای از منطقه یک شهرداری تهران قطع می شود # تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/05/83 داخلی.اقتصادی.گاز گاز محدوده ای از منطقه یک شهرداری تهران بـه علت پاره ای تعمیرات بر روی شبکه گاز رسانی، روز سی و یکم ماه جاری از ساعت 14 تا 18 به مدت چهار ساعت قطع می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز تهران بزرک ، این محدوده ها شامل خیابان شهید باهنر، خیابان صادقی قمی و انتهای خیابان بوکان است. ساکنان مناطق مذکور باید تمهیدات لازم را پیش بینی کنند و همچنین بـه منظـور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصـل گاز حضور ساکنان در محل سکونت الزامی است. مشترکان می توانند در صـورت نیاز بـا شماره تلفن های 194 مرکز امداد گاز رسانی تهران و 8812358 روابط عمومی شرکت گاز تهران بزرک تماس بگیرند.
تهرام/د/2335/683
۰ نفر