۶ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7813119
T T
۰ نفر
یک متخصص مهندسی ذهن: "ذهنیات"، به صورت امواجی در سراسر جهان منعکس می شود # تهران بزرک، خبرگزاری جمهعوری اسلامی 06/04/83 داخلی.اجتماعی.مهندسی ذهن یک متخصص مهندسی ذهن معتقد است که هر آنچه در ذهن نقش می بندد (ذهنیات ) به صورت امواجی در سراسر جهان منعکس می شود. "عبدالوهاب فیروزی" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران افزود: با پذیرفتن قاعده فوق در ذهن شناسی ، هر آنچه در ذهن نقش می بندد به صورت امواجی در سراسر جهان منعکس می شود و معادل خود را به سمت خود جذب می کند. وی افزود: براساس این قاعده، هر وضعیت فردی اعم از روانی، شغلی، جسمی و ارتباطی، مربوط به افکار و باورهای ذهنی آن فرد بوده که برای تغییر در آنها، باید باورها و تصاویر ذهنی مربوطه را شناسایی کرده و نسبت به تغییر آنها اقدام کرد. این متخصص تصریح کرد : تمام جامعه دارای یک نظام اعتقادی و باور جمعی (فرهنک ) است که در رفتارهای اجتماعی تجلی پیدا می کند و جامعه برای هرگونه تغییری باید باورها را تغییر دهد. وی افزود: انسان اسیر شرایط نیست،بلکه، خود انسان و باورهای او سازنده شرایط هستند و انسان خود، شرایط خود را با تدبیر تقدیر (فرد با طراحی های خاص خود را در مسیر سرنوشت مثبت خود قرار می دهد) و سرنوشت خود را رقم می زند. فیروزی اظهار داشت: در مهندسی ذهن، جبر (هرکس با یک ماموریت الهی وارد عرصه کائنات می شود) که برای فرد یک فرصت بشمار رفته و وی می تواند وضعیت روحی و روانی، اجتماعی و اقتصادی خود را بطور صددرصد رقم بزند. به گفته وی، واقعیت های بیرونی تا زمانی که ما به آنها معنا ندهیم، معنای خاصی برای ذهن ما ندارند ، مثلا"،شرایط دشوار برای یک فرد مظهر حکمت و برکت الهی است،اما،برای فرد دیگری بدشانسی و بدبختی است،یعنی یک واقعیت با دو تفسیر مثبت یا منفی. وی اضافه کرد: ذهن سرنوشت ساز ما برای معنا کردن حوادث سه کد دارد ، معنا بخشیدن ، دادن معنای مثبت و دادن معنای منفی که البته توجه، هیجان و تکرار، شرایط بیرونی و موقعیت ها را تصویرسازی می کند. این متخصص ذهن با اشاره به نظریه "هراکلیوس" فیلسوف یونان باستان ، اگر یک سری شرایط نامناسب را با توجه منفی ، هیجان منفی و تکرار منفی به ذهن بفرستیم ، آن تصاویر به صورت خاطرهای تلخ در ذهن جای می گیرد،اما،اگر همان شرایط نامناسب را با جسارت به صورتی مثبت تصویرسازی کنیم، به طرز بی نظیری به یک خاطره خوش تبدیل می شوند. 2335/682م ا/07
۰ نفر