۶ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7801867
T T
۰ نفر
یک مسوول از در حاشیه بودن امور فرهنگی انتقاد کرد # سبزوار ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/12/84 داخلی.فرهنگی.علوم. مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مهمترین و چالش های امروز ما آن است که جایگاه امورفرهنگی در بعد داخلی و خارجی از وزارت امور خارجه تا علوم و دانشگاهها در حاشیه است. "دکتر هادی اسلامی" امروز در نشست فرهنگی دانشگاههای منطقه سه کشور در سبزوار ضمن محکوم کردن هتک حرمت بارگاه ائمه اطهار(ع) این اقدامات را نتیجه مظلومیت ائمه (ع) دانست. وی در ادامه موضوع بحث خود گفت : این امر بیانگر آن است که باید به کارها وامور فرهنگی به ویژه جایگاه امور فرهنگی در دانشگاهها توجه بیشتری شود. او ادامه داد: "در اکثر امور،انجام فعالیت های فرهنگی به فراموشی سپرده شده و بودجه های فرهنگی صرف کارهای دیگری می شود. وی اظهار داشت : تنها در هنگام بروز بحران است که تازه ضرورت انجام کارهای فرهنگی برای ما نمودار می شود. این مسوول افزود : امروز از اولویتهای ما فضاسازی و ارتقای جایگاه امور فرهنگی است که با تعامل دانشگاهها و وزارت علوم می توان بخشی از آن را محقق ساخت. وی توضیح داد: امور فرهنگی باید بین دانشگاهها و وزارت علوم سازماندهی شود و اگر وزارت برنامه ای را تصویب می کند در دانشگاه هم تصدیق شود. دکتر اسلامی حوزه فرهنگی را حوزه ای نرم افزاری با فعالیت های پیچیده دانست و گفت : مدیر فرهنگی باید فردی قابل و دارای چند تخصص باشد. مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اعتبار تخصیص یافته به امور فرهنگی برای تجهیز کمربندی فرهنگی در سراسر کشور را 11 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود : سه میلیارد ریال از این مبلغ برای تجهیزات فرهنگی دانشگاهها و خوابگاهها و چهار میلیارد ریال هم هم برای انجمن های علمی و مابقی برای کمربند فرهنگی اختصاص می یابد. دکتر عباس محمدیان سرپرست دانشگاه تربیت معلم سبزوار هم گزارشی از وضعیت علمی و فرهنگی این دانشگاه ارائه کرد. 2723/658
۰ نفر