۱ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7800032
T T
۰ نفر
مدیر صنایع دستی ایلام بر تولید محصول منطبق با نیازهای جامعه تاکید کرد # ایلام ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/12/84 داخلی.اجتماعی.صنایع دستی. مدیر صنایع دستی ایلام، بر تولید محصول منطبق با نیازها و سلیقه های نوین بازار مصرف جامعه باشد. "مسعود اسکندری" روز دوشنبه در آیین تجلیل از صنعتگران موفق ایلامی در سرسرای این مدیریت بیان کرد: شرایط نوین بازار مصرف و سلیقه های گوناگون مصرف کنندگان ایجاب می کند که در رویکرد تولید کالا این عوامل مدنظر صنعتگران قرار گیرد. وی افزود: در جهان امروز کاربرد صنایع دستی نظیر فرش و گلیم از لوازم مصرفی به اشیا تزیینی سوق پیدا کرده که باید در راستای رفع نیاز بازار مصرف صنعتگران به این مهم توجه کنند. وی تاکید کرد: تحول در سلیقه مصرف کنندگان ضرورت تغییر در ساخت و انطباق تولید با نیازهای جامعه را ضروری کرده است. اسکندری بی توجهی به شرایط بازار و نغییر سلیقه مصرف کنندگان را سبب بروز مشکل در بازاریابی و تجانس نداشتن کالاهای ساخته شده با نیازهای بازار مصرف عنوان کرد. وی با اشاره به جایگاه مطلوب صنایع دستی ایلام در بازار روزآمد کردن علم صنعتگران، ایجاد پایگاهی برای تحلیل شرایط بازار و نیاز سنجی در تولید کالا را از راهکارهای پویایی و تحول در تولید صنعتگران این استان ذکر کرد.
وی گفت: ایجاد رشته های آموزش صنایع دستی در هنرستانها و دانشگاه های ایلام و راه اندازی پایگاه اینترنتی از برنامه های این نهاد برای تحول در آموزشهای پایه ای و تغییر در رویه ساخت بر اساس نیازهای بازار مصرف است. در آیین تجلیل از صنعتگران موفق ایلامی از 25 صنعتگر فعال این استان تجلیل شد. اکنون بیش از هفت هزار صنعتگر در استان ایلام به تولید صنایع دستی نظیر گلیم نقش برجسته، فرش دستباف، جاجیم، چیت و انواع دیگر صنایع دستی می- پردازند. (2486/565/587)
۰ نفر