۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7795386
T T
۰ نفر
3 هزار و 21 روستا امسال دارای ارتباط مخابراتی شده اند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/11/84 داخلی.اجتماعی.مخابرات.ارتباطات روستایی شرکت مخابرات ایران ،اعلام کرد:برای سه هزار و 21 روستا در سال 84 ارتباط مخابراتی برقرار شده است. به گزارش روز یک شنبه روابط عمومی شرکت مخابرات،از سه هزار و 21 روستایی که ارتباط مخابراتی برای آنها برقرار شده، استان سیستان و بلوچستان با 584 روستا،بیشترین ارتباط روستایی را به خود اختصاص داده است. براساس این گزارش درزمان حاضر تعداد روستاهای دارای ارتباط کشور به 46 هزار و 821 روستا رسیده است که استان خراسان رضوی با سه هزار و 368 روستا و استان قم با 263 روستا بیشترین و کمترین ارتباط روستایی را به خود اختصاص داده اند. ایران باجمعیت 68 میلیون و 296 هزار و 167 نفری دارای 30 استان است که شامل 994 نقطه شهری، 873 بخش و 68 هزار و 120 روستا که از این تعداد 36 هزار و 357 روستا بالای 100 نفر جمعیت را در خود جای داده است. اجتمام./1346/1596
۰ نفر