۷ دی ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7781075
T T
۰ نفر
108 شرکت تعاونی جدید در استان مرکزی تشکیل شد # اراک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/10/84 داخلی.اقتصادی.تعاون مدیرکل تعاون استان مرکزی گفت: ازابتدای امسال، 108شرکت تعاونی جدید در این استان تشکیل شده است. "خلیل الله کریمیان" روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: این تعداد شرکت تعاونی با دو هزار و 150 عضو 8 درصد بیشتر از برنامه رشد داشته است. وی، میزان سرمایه این شرکتها را بالغبر 4/3 میلیارد ریال اعلام کرد وگفت: با تشکیل این شرکت های تعاونی 273 فرصت شغلی جدید دراستان ایجاد شده و با بهره برداری از ظرفیت این شرکتها، 600 فرصت شغلی دیگر ایجاد می شود. وی اضافه کرد: شرکتهای تعاونی استان از ابتدای امسال تاکنون 504 هزار و 277 دلار مواد غذایی، شیمیایی و گل وگیاه به کشورهای ایتالیا، فرانسه، هند، دبی، عراق و آذربایجان صادر کرده اند. هم اکنون سه هزار و 114 تعاونی با عضویت حدود 238 هزار نفر و سرمایه ثبتی و اولیه 174 میلیارد ریال در استان مرکزی فعالیت می کند. 2469/558/557
۰ نفر